2012-2013 н.р. - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Педагогічна практика

Перейти к контенту

Главное меню:

2012-2013 н.р.

ЗвітиЗВІТ

про результати проведення педагогічної практики

у 2012-2013 н. р.
Відповідно до навчальних планів підготовки фахівців спеціальності 7.01010301 «Технологічна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 13 студентів-практикантів, з яких: за ОКР «Спеціаліст» – 7, ОКР «Магістр» – 6 групи «А» спеціалізація «Основи інформатики» Інституту математики, фізики і технологічної освіти в 1-му півріччі пройшли педагогічну практику з 5 листопада по 16 грудня 2012 року на базі Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища.

Варто відзначити таких студентів:

1.     Гринчишина К. А. – старанна, відповідальна, толерантна студентка-практикантка. За час проходження практики готувалась та проводила уроки з професійної етики та діловодства, має достатній рівень знань з цих дисциплін. Заняття проводила на високому  навчально-методичному рівні. Проводила всі заплановані навчальні та виховні заходи.

2.     Кириленко В. О.
– проходив педагогічну практику як вчитель інформатики в групі № 38. Проявив себе як грамотний, ініціативний викладач, який вміє застосовувати на практиці отримані знання. Має достатній рівень фахової підготовки, відповідально ставився до своїх обов’язків. Уроки проводив на належному науково-методичному рівні.

3.     Славінська Г. В. –  проходила практику як викладач спеціальних дисциплін. Зарекомендувала себе як старанна студентка-практикантка, яка на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом. Велику увагу приділяла позаурочній роботі, приймала активну участь у позаурочних заходах з учнями.

4.     Яворська Р. Ю. на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом. Має достатній рівень фахової підготовки, відповідально ставилася до виконання своїх обов’язків під час проходження практики. Програму практики виконала в повному обсязі.

5.     Поліщук С. М. проходив педагогічну практику як вчитель в групі № 15, викладав дисципліни « ОРПК», «Інформаційні системи в галузі зв’язку». Станіслав на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом. Зарекомендував себе як добросовісний, відповідальний студент.

6.     Мазурик В. І. проходив педагогічну практику як вчитель з охорони праці. Має достатній рівень фахової підготовки. Заняття проводив на високому  навчально-методичному рівні. Провів всі заплановані навчальні та виховні заходи.

7.     Кукіль Ю. О. проходила педагогічну практику як вчитель електротехніки в групі № 8. За період практики показала достатній рівень знань фактичного матеріалу, проведені уроки були побудовані методично грамотно. Відповідально ставилася до виконання своїх обов’язків під час проходження практики.

8.     Стратій Д. А. проходив педагогічну практику як вчитель «Технології» в групах № 10, 12, 14. До уроків готувався старанно, підбирав доцільні методи і форми роботи з учнями. Велику увагу приділяв розвитку творчості учнів та пошуками методів активізації їх самостійної діяльності. Проявив себе як методично грамотний викладач.

9.     Сулима В. В. має необхідні теоретичні знання для вдалого проходження педагогічної практики, але на практиці це не було використано. Недобросовісно віднісся до своїх обов’язків, підготовки до проведення уроків, роботи з учнями.

10. Дерябін Я. О. на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, але не мав «контакту» з аудиторією. У нього не розвинуті комунікабельність, навички спілкування з учнями, має певні психологічні комплекси, хоча рівень підготовки з ІКТ достатньо високий.

11. Олійник І. А. недобросовісно відносився до проходження педагогічної практики. На низькому рівні проводив заняття, не готуючись до їх проведення, мав пропуски без поважних причин. Загальна навчально-методична підготовка недостатня. Невчасно було здано матеріали практики.

12. Романюк О. Б. має необхідні теоретичні знання для вдалого проходження педагогічної практики. Недобросовісно віднісся до своїх обов’язків, до підготовки до проведення уроків, роботи з учнями.

13. Лошак Б.В програму практики виконав в повному обсязі, має достатній рівень фахової підготовки, уроки проводив на належному рівні. Проявив себе як методично грамотний викладач. Провів всі заплановані навчальні та виховні заходи.

Висновок. Проходження педагогічної практики сприяло поглибленню систематизації знань, а також формуванню практичних навичок з дисциплін, що одержали студенти в процесі вивчення спеціальних дисциплін під час навчання в університеті: «Мультимедійні засоби навчання», «Алгоритмічні мови програмування», «Системи керування базами даних», «Системне програмне забезпечення», «Методика застосування комп’ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу», Flash-анімації, технології Web 2.0, Web 3.0.

Всі студенти систематично відвідували ВМВПУ, виконували завдання згідно з розробленою програмою. Кожен із студентів виконував індивідуальне творче завдання відповідно до дисциплін, що вивчаються та виносяться на практику. Всі напрацьовані матеріали розміщено на інформаційно-освітньому порталі кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. Упродовж проходження практики керівником проводилося консультування.

Під час практики студенти готували дидактичний матеріал, створювали ЕНКМ, працювали в підструктурах навчального закладу, приймали участь у створенні електронних підручників на гіпермедійній основі, тестових завдань, створювали власні Web-сторінки та наповнювали їх, що підтверджено практичними матеріалами.Керівник практики –

доцент кафедри інноваційних

та інформаційних технологій в освіті                                М. Ю. Кадемія 
Назад к содержимому | Назад к главному меню