Міжнародні зв'язки кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Відповідальні: Люльчак С.Ю., ст. викладач кафедри ІІТО.