Міжнародні зв'язки кафедри ІТІМН
Міжнародні зв'язки кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті (ІІТО) відіграють істотну роль у навчальному процесі та наукових дослідженнях Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
З метою оптимального та раціонального функціонування Інституту магістратури, магістратури, докторантури, створеного на підставі рішення Вченої ради ВДПУ ім. М.Коцюбинського від 07.09.2011р. (протокол №2) та наказу університету від 08.09.2011р. №268 "Про створення інститут магістратури, аспірантури, докторантури" кафедра ІІТО включена в структуру цього інституту 17.01.2012р. (наказ №7).

Основними напрямками співпраці з зарубіжними навчальними закладами є:

- виконання спільних наукових проектів;
- короткотермінові обміни експертами, викладачами, студентами;
- читання лекцій провідними зарубіжними професорами та науковцями;
- стажування науковців і студентів;
- організація міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів та участь в них;
- підготовка аспірантів;
- ознайомлення зарубіжних науковців і студентів з новітніми технологіями в Україні.
 
 
Кафедра підтримує науково-освітні зв'язки із провідними закордонними університетами та установами:
       Дармшдацьким технічним університетом (Німеччина)
       Каліфорнійським університетом (м. Ірвін, США)
       Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова (м. Вітебськ, Білорусь)
       Берклійською середньою школою "Блек пайн сьоркл" (м. Берклей, США)
.
Головна | Німеччина | Росія | Білорусь | Польща | США | Молдова | Автори
Відповідальний: Люльчак С.Ю., ст. викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті