Головна | 2007 - 2008  План | 2008 - 2009  План | 2009 - 2010  План | 2010 - 2011  План | 2011 - 2012  План | 2012 - 2013  План | Автори
 

Теми доповідей на методологічному семінарі

кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

 у 2011-2012 н. р.

 

1. Вересень

Тема: Професійна компетентність майбутнього педагога

Автор: Кадемія М.Ю.

2. Вересень

Тема: Педагогічна концепція доступу до навчально-наукових ресурсів в умовах використання освітньо-наукового порталу вищого навчального закладу

Автор: Кириленко Н.М.

3. Жовтень

Тема: Ефективність застосування засобів проектування комп’ютерно орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ

Автор: Кобися В.М.

4. Жовтень

Тема: Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання

Автор: Шахіна І.Ю.

5. Листопад

Тема: Проблема формування базових професійних компетенцій у ПТНЗ

Автор: Уманець В.О.

6. Листопад

Тема: Використання засобів телекомунікацій у проектній діяльності учнів ПТНЗ

Автор: Кобися А.П.

7. Грудень

Тема: Методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів технологій засобами ІКТ

Автор: Кізім С.С.

8. Січень

Тема: Професійна підготовка вчителя технологій до використання на уроках мультимедійних технологій навчання

Автор: Куцак Л.В.

9. Лютий

Тема: Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час читання лекцій в курсі «Матеріалознавство»

Автор: Байло М.Ю.

10. Березень

Тема: Аналіз організації системи навчання у педагогічному університеті

Автор: Кондратюк В.Д.

11. Квітень

Тема: Використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу для підготовки педагогів засобами ІКТ

Автор: Гордійчук Г.Б.

12. Травень

Тема: Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ

Автор: Коношевський Л.Л.

13. Травень

Тема: Підготовка майбутніх учителів технології до інноваційної діяльності в галузі використання ІКТ

Автор: Шевченко Л.С.

14. Червень

Тема: Формування освітніх компетентностей

Автор: Петрович С.Д.