Головна | 2007 - 2008  План | 2008 - 2009  План | 2009 - 2010  План | 2010 - 2011  План | 2011 - 2012  План | 2012 - 2013  План | Автори
 
Методологічний семінар кафедри інформаційних технологій в освіті
2008-2009 н.р.
План семінару:

1. Вересень
Тема: Інформаційно-комунікативна компетентність майбутнього педагога
Автор: професор Шестопалюк О.В., доцент Кадемія М.Ю.

 
2. Жовтень
Тема: Підготовка студентів засобами проектування комп’ютерних технологій навчання
Автор: асистент Кобися В.М.

 
3. Листопад
Тема: Використання ЕНМК та педагогічних програмних засобів при формуванні професійних знань та вмінь учнів
Автор: асистент Тозюк С.Ю.

 
4. Грудень
Тема: Розробка та впровадження урочного телекомунікаційного проекту
Автор: старший викладач Шевченко Л.С.

 
5. Січень
Тема:Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами телекомунікацій
Автор: асистент Кобися А.П.

 
6. Лютий
Тема: Використання інформаційних систем у закладах освіти
Автор: доцент Гордійчук Г.Б.
 

6. Лютий

Тема:Застосування сучасних комп’ютерних технологій у підготовці вчителя трудового навчання
Автор: старший викладач  Бойчук В.М.

 
7. Березень
Тема: Використання ІКТ у підготовці кваліфікованих робітників
Автор: асистент Кізім С.С.

 
7. Березень
Тема: Реалізація дидактичних принципів при розробці електронних підручників з курсу матеріалознавства
Автор: асистент Байло М.Ю.
 

8. Квітень

Тема: Аналіз наявних педагогічних програмних засобів і їхнє застосування у підготовці майбутнього вчителя трудового навчання
Автор: асистент Кондратюк В.Д.

 
9. Травень
Тема: Навчальні комп’ютерні ігри в структурі електронного підручника
Автор: асистент Кириленко Н.М.

 
10. Червень
Тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в педагогічному ВНЗ в умовах інформаційного освітнього середовища
Автор: доцент Коношевський Л.Л.
 

10. Червень

Тема: Методика використання спеціалізованого програмного забезпечення для оформлення графічних робіт засобами ІКТ
Автор: асистент Уманець В.О.