Головна | 2007 - 2008  План | 2008 - 2009  План | 2009 - 2010  План | 2010 - 2011  План | 2011 - 2012  План | 2012 - 2013  План | Автори
 

Теми доповідей на методологічному семінарі

кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

 у 2012-2013 н. р.

 

1. Вересень

Тема: Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ

Автор: Кадемія М. Ю.

2. Вересень

Тема: Застосування ІКТ при навчанні студентів робітничим професіям в умовах ВНЗ (на прикладі інженерів-зварювальників)

Автор: Байло М. Ю.

3. Жовтень

Тема: Проблеми інформаційної безпеки освітнього середовища вищого навчального закладу

Автор: Кириленко Н.М.

4. Листопад

Тема: Підготовка майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Автор: Кізім С. С.

5. Грудень

Тема: Модель формування базових професійних компетенцій майбутніх фахівців з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у процесі фахової підготовки

Автор: Уманець В. О.

6. Січень

Тема: Інформаційне навчальне середовище середньої школи

Автор: Кондратюк В. Д.

7. Лютий

Тема: Використання систем розподіленої обробки даних у педагогічній діяльності

Автор: Кобися В. М.

8. Березень

Тема: Використання засобів телекомунікацій для розвитку пізнавальних інтересів студентів

Автор: Кобися А. П.

9. Квітень

Тема: Формування методичної й інформаційної культур майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Автор: Коношевський Л. Л.

10. Квітень

Тема: Використання ІКТ для підготовки майбутніх вчителів початкової школи
Автор: Гордійчук Г. Б.

13. Травень

Тема: Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу

Автор: Шахіна І. Ю.

14. Червень

Тема: Розвиток пізнавальної активності студентів засобами ВЕБ-квестів

Автор: Шевченко Л. С.

 

Тема: Засоби інтерактивного навчання в професійній підготовці майбутніх електромеханіків. Презентація

Автор: Люльчак С.Ю.