Головна | 2007 - 2008  План | 2008 - 2009  План | 2009 - 2010  План | 2010 - 2011  План | 2011 - 2012  План | 2012 - 2013  План | Автори
 

Методологічний семінар кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

2012-2013 н.р.

 

1. Вересень

Тема: Впровадження інновацій у навчальни процес ВНЗ. Презентація.

Автор: Кадемія М. Ю.

 

2. Вересень

Тема: Застосування ІКТ при навчанні студентів робітничим професіям в умовах ВНЗ (на прикладі інженерів-зварювальників). Презентація.

Автор: Байло М. Ю.

 

3. Жовтень

Тема: Проблеми інформаційної безпеки освітнього середовища вищого навчального закладу. Презентація.

Автор: Кириленко Н.М.

 

4. Листопад

Тема: Підготовка майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Презентація.

Автор: Кізім С. С.

 

5. Грудень

Тема: Модель формування базових професійних компетенцій майбутніх фахівців з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у процесі фахової підготовки. Презентація.

Автор: Уманець В. О.

 

6. Січень

Тема: Інформаційне навчальне середовище середньої школи. Презентація.

Автор: Кондратюк В. Д.

 

7. Лютий

Тема: Використання систем розподіленої обробки даних у педагогічній діяльності. Презентація.

Автор: Кобися В. М.

 

8. Березень

Тема: Використання засобів телекомунікацій для розвитку пізнавальних інтересів студентів. Презентація.

Автор: Кобися А. П.

 

9. Квітень

Тема: Формування методичної й інформаційної культур майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Презентація.

Автор: Коношевський Л. Л.

 

10. Квітень

Тема: Формування в майбутніх учитеів музичного мистецтванавичок дослідницької діяльності засобами ІКТ. Презентація.
Автор: Гордійчук Г. Б.

 

11. Травень

Тема: Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу. Презентація.

Автор: Шахіна І. Ю.

 

12. Червень

Тема: Розвиток пізнавальної активності студентів засобами ВЕБ-квестів. Презентація.

Автор: Шевченко Л. С.

 

Тема: Компетентнісний підхід до підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ. Презентація

Автор: Люльчак С.Ю.