Головна | 2008 - 2009 |  2009 - 2010 | 2010 - 2011 | 2011 - 2012 | 2012 - 2013 | 2013 - 2014 | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 |2016 - 2017 Автори
 

Методологічний семінар кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

2016-2017 н.р.

1.     Вересень

Тема: Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування        Презентація

Автор: Кадемія М. Ю.

2.     Жовтень

Тема: Освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів інформаційної взаємодії     Презентація

Автор: Люльчак С.Ю.

3.     Листопад

Тема: Використання електронного навчання у професійній підготовці майбутніх педагогів  Презентація

Автор: Кізім С. С.

4.     Грудень

Тема: Використання інформаційно-освітнього порталу педагогічного університету для надання якісної освіти студентам  Презентація

Автор: Гордійчук Г. Б.

5.     Лютий

Тема: Розробка дистанційних курсів в системі Moodle    Презентація

Автор: Уманець В. О.

6.     Березень

Тема: Використання комп’ютерних технологій у процесі художньо-графічної підготовки студентів  Презентація   

Автор: Бойчук В.М.

7.     Березень

Тема: Інтернет як засіб формування інформаційної культури майбутніх учителів у період становлення інформаційного суспільства Презентація

Автор: Коношевський Л. Л.

8.     Квітень

Тема: Особливості вивчення програмування з використанням стандарту запитів SQL на платформах ORACLE DATABASE XE ТА MS SQL SERVER   Презентація

Автор: Кобися В. М.

9.     Квітень

Тема: Використання хмарних технологій для створення освітнього середовища викладача та студента у вищих навчальних закладах   Презентація 

Автор: Кобися А. П.

10.   Травень

Тема: Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету   Презентація

Автор: Шахіна І. Ю.

11.    Червень

Тема: Інформаційне моделювання контенту університетського веб-сайту  Презентація

Автор: Кириленко Н.М.