Головна - Видання

Перейти к содержимому

Главное меню

Редакційна колегія:

Р. С. Гуревич, доктор педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН України (голова);
А. В. Войнаровський, кандидат історичних наук, доцент;
А. В. Гудзевич, кандидат географічних наук, доцент;
А. І. Драчук, кандидат біологічних наук, доцент;
В. І. Імбер, кандидат педагогічних наук;
О. Б. Панасенко, кандидат фізико-математичних наук;
Т. С. Слободинська, кандидат філологічних наук, доцент;
С. В. Стойко, кандидат педагогічних наук;
Л. С. Шевченко, кандидат педагогічних наук, доцент.


Рецензенти:

Джеджула Олена Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор (Вінницький національний аграрний університет);
Іваницька Ніна Лаврентіївна - доктор філологічних наук, професор (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);
Петрук Віра Андріївна - доктор педагогічних наук, професор (Вінницький національний технічний університет).

Відповідальний: ст. викладач Уманець В. О.

Назад к содержимому | Назад к главному меню