- Видання

Перейти к контенту

Главное меню:

Редакційна колегія:  

Гуревич Р.С. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (голова);
Лазаренко Н.І.
кандидат педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Коломієць  А.М.  
 доктор  педагогічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  Вінницького  державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Акімова О.В.
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти;
Паламарчук О.М.
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Кадемія  М.Ю.  
 кандидат  педагогічних  наук,  професор,  кафедри  інноваційних  та  інформаційних технологій в освіті;
Кобися  В.М.  
кандидат  педагогічних  наук,   в. о. завідувача  кафедри  інноваційних  та  інформаційних технологій в освіті;
Бойчук В.М.
доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (заступник голови);
Шевченко Л.С.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті,                
Шпортун О. М.
 доктор педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи.
Фрицюк В.А.
доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти.
Поліщук А.С.
кандидат історичних наук, завідувач Відділу аспірантуриі докторантури Вінницького  державного  педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Рецензенти:
Ковтонюк Маряна Михайлівна      доктор  педагогічних  наук,  професор, завідувач кафедри математики та інформатики Вінницького  державного  педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;  
Петрук Віра Андріївна
доктор педагогічних наук, професор (Вінницький національний технічний університет).  
Сільвейстр Анатолій Миколайович
доктор педагогічних наук, доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького  державного  педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Відповідальний за випуск   В. М. Бойчук
Оригінал-макет        Р. П. Медведєв
Технічний редактор       І. П. Ковальчук
Дизайн обкладинки      Р. П. Медведєв

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню