2017
Вітаємо переможницю Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Теорія і методика професійної освіти" Ільїну Олександру Ігорівну за кращу студентську наукову роботу на тему: «Використання відкритого Smart-середовища навчання у підготовці кваліфікованих робітників у професійно-технічних закладах» та наукового керівника – к.п.н., професора кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемію Майю Юхимівну та к.п.н., доцента Бойчука Віталія Миколайовича.
Тема наукової роботи: «ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТОГО SMART-СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ»


Мета дослідження полягає в розгляді проблеми використання Smart-технологій учнів ПТНЗ у професійній діяльності.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Предмет дослідження: впровадження Smart-методів і технологій у професійне навчання учнів ПТНЗ.

Гіпотеза дослідження: якість професійної підготовки підвищиться за рахунок упровадження Smart-технологій навчання, зокрема використання Smart-середовища, Smart-підручників, репозитаріїв, що дозволяють забезпечити навчальний процес, залучити всіх учнів до навчальної діяльності, надаючи можливість розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають, думають і яку роботу виконують.


Детальніше | [Презентація]