2015
Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Теорія і методика професійної освіти" Коломійчук Наталію Юріївну та Стратія Олександра Григоровича та їх керівників к.п.н., доцента Кадемію Майю Юхимівну та к.п.н., доцента Шевченко Людмилу Станіславівну ![Презентація]
«ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»

Стрімке поширення за останні десятиліття інформаційно-комунікаційних технологій(ІКТ) і впливу величезного потоку інформації на людину спричинило потребу системи освіти реагувати на виклик часу, а тому виникла потреба у використанні сучасних технологій навчання, що вдало вписуються в систему традиційної освіти. До таких можна віднести: електронне навчання, мобільне навчання, всепроникаюче навчання, «перевернуте» навчання, що становлять форми активного навчання.

Тенденції розвитку високих технологій зумовлюють зростання їх ролі у розвитку людства, а це, у свою чергу, зумовлює необхідність модернізації інформаційно-освітнього та наукового середовища навчального закладу та приведення його у відповідність до сучасного рівня розвитку науки, технологій і виробництва. Скажімо, «хмарні технології», що є нині передовими технологіями інформаційного суспільства, можуть відіграти роль провідного інструменту інформатизації освіти.

У роботі проаналізовано сучасні технології навчання та схарактеризована кожна із цих технологій, які, на нашу думку, модернізують та удосконалять навчальний процес у професійно-технічних навчальних закладах(ПТНЗ). Також ми визначили ряд онлайн-сервісних середовища, що пришвидшать і спростять запровадження «хмарних технологій» у навчальний процес, які, у свою чергу, пришвидшать процес інформатизації та комп’ютеризації освіти...[детальніше]