2014
Тема наукової роботи: «ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: БЛОГИ, ВЕБ-КВЕСТИ, БЛОГ-КВЕСТИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ»

Мета дослідження – визначити та експериментально перевірити умови формування професійної компетентності майбутніх педагогів на основі використання сервісів соціальних медіа: Блог, Веб-квест, Блог-квест.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього педагога у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

Предмет дослідження: сервіси соціальних медіа Блоги, Веб-квести, Блог-квести як засіб формування професійної компетентності студентів педагогічних ВНЗ.

Гіпотеза дослідження: підвищення якості професійної підготовки студентів у педагогічних ВНЗ відбудеться за таких умов використання в процесі їхнього навчання сервісів соціальних медіа: Блог, Веб-квест, Блог-квест, створення відповідного організаційно-методичного і програмного навчального забезпечення.


Детальніше | Презентація