Привітання
Вітаємо учасників проекту “Відкрите SMART- cередовище навчання в підготовці вчителів у педагогічних навчальних закладах”

Тема: Відкрите Smart-середовище навчання в підготовці вчителів у педагогічних навчальних закладах. Мета проекту: Підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів за рахунок упровадження Smart-технологій навчання, зокрема використання Smart-середовища, Smart-підручників, репозитаріїв, що дозволяють забезпечити навчальний процес, залучення всіх студентів до навчальної діяльності, надаючи можливість розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають, думають і яку роботу виконують Розробники:

Гуревич Роман Семенович – дійсний член (академік) НАПН, України, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, керівник проекту.

Кадемія Майя Юхимівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Кобися Володимир Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Уманець Володимир Олександрович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Кобися Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Ільїна Олександра Ігорівна – здобувач вищої освіти ступеню бакалавр, напряму підготовки «Професійна освіта», спеціальності «Професійна освіта (комп’ютерні технології)»


Вітаємо
Переможців зимового міжнародного бліц-конкурсу з веб-дизайну та компютерної графіки серед студентів та учнів

Дипломи переможців отримали:

– 3 місце – Лазнюк Дмитро Сергійович, студент 3 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" за кращу авторську розробку з комп’ютерної графіки в номінації «Краща 2D-растрова графіка» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна);

– 3 місце – Брунько Марина Миколаївна, студентка 1 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" за кращу авторську розробку з веб-дизайну в номінації «Краще інформаційне наповнення» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Володимир Михайлович); Вітаємо

Переможців ХVI Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій

«Екософт-2017»


За підсумками ІІ очного етапу ХVI Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017», який проходив на базі Національного еколого-натуралістичного центру у м. Києві студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського посіли наступні призові місця:

– 1 місце – Ільїна Олександра Ігорівна, студентка 4 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" за кращу авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Неординарна творча розробка» на тему: «Авторський мультимедійний програмний засіб для вивчення хмарних технологій та їх використання в освітній діяльності» (науковий керівник – к.п.н., доцент Шахіна Ірина Юріївна);

– 1 місце – Радомська Тетяна Олегівна, студентка 3 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально- наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" та Рачинська Дарія Сергіївна, студентка 4 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», факультету філології і журналістики напряму підготовки 6.030302 "Українська мова і література" за кращу командну авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» на тему: «Віртуальне освітнє середовище для вивчення української мови як засіб електронної дидактики у загальноосвітніх начальних закладах» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна);

– 1 місце – Лиса Антоніна Ігорівна, студентка 4 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" за кращу авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» на тему: «Електронний освітній ресурс на основі технології майндмеппінгу «Системи керування базами даних» як засіб підвищення ефективності навчального процесу» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Володимир Михайлович);

– 2 місце – Медвєдєв Роман Петрович, студент 3 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" за кращу авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» на тему: «Електронний навчальний курс з основ комп’ютерної анімації на базі платформи дистанційного навчання» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна);

– 2 місце – Брунько Марина Миколаївна, студентка 1 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" за кращу авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» на тему: «Візуалізація навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу засобами інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Володимир Михайлович);

– 2 місце – Жагло Яна Олексіївна,  ступінь вищої освіти «Магістр», факультету математики, фізики і технологій та Мотишена Іванна Станіславівна, ступінь вищої освіти «Магістр», факультету математики, фізики і технологій за кращу командну авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Стильність оформлення та якісний інтерфейс» на тему: «Електронний посібник «Вчимося працювати з Photoshop CS6» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кізім Світлана Степанівна);

– 3 місце – Остаповець Анатолій Сергійович, студент 1 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" та Черній Олег Юрійович  за кращу командну авторську розробку в категорії «Навчальні програми», номінації «Висока суспільно-корисна спрямованість» на тему: «Використання хмарних технологій для вивчення розділу фізики «Теплові явища» (науковий керівник – к.п.н., доцент Шахіна Ірина Юріївна);


Вітаємо 
Переможців всеукраїнського проекту «ЄС: Вибір української молоді» у рамках конкурсу блогів від Представництва ЄС в Україні

який тривав з 11 лютого до 20 травня 2016 року, наступні студенти:

1. Ільїна Олександра Ігорівна, здобувач вищої освіти ОКР «Бакалавр» спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні», група 3АПО (під керівництвом – доц. Шахіної І. Ю.);

2. Пугач Ілона Олександрівна, здобувач вищої освіти ОКР «Бакалавр» спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні», група 3АПО (під керівництвом – ст. викл. Кобисі А. П.);

нагороджені сертифікатами, підписаними: послом ЄС в Україні, Головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські та Головою ГО «Молодіжна Альтернатива» Людмилою Кудіною.


Вітаємо 
Переможців міжнародної ІТ-Олімпіади "ІТ–Universe"

Оргкомітет Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних технологій «ІТ–Universe-2016» (ІТ-Олімпіада) дякує студентам ВДПУ ім.М.Коцюбинського, а також відповідальному від вашого навчального закладу (ст.викладачу кафедри ІІТО Уманцю Володимиру Олександровичу) за активну участь у ІТ-Олімпіаді.

Інформую про те, що нижче перераховані студенти показали високі результати на попередніх етапах ІТ-Олімпіади та зайняли 1 місце серед непрофіфльних ВНЗ у національному фіналі ІТ-Олімпіади за конкурсом "Управління ІТ-проектами":

Камінський Владислав Васильович

Тимощук Марина Володимирівна


Вітаємо 
Переможців ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій
«Екософт-2016»

За підсумками ІІ очного етапу ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016», який проходив на базі Національного еколого-натуралістичного центру у м. Києві студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського посіли такі призові місця:

– 1 місце – Пугач Ілона Олександрівна, студентка ОКР «Бакалавр», спеціальність «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» за кращу авторську розробку в категорії «Навчальні програми» на тему «Мультимедійний електронний навчальний посібник для вивчення основ веб-дизайну» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна);

– 1 місце – Ткаченко Анжеліка Вікторівна, студентка ОКР «Магістр», спеціальність «Історія» та Медведєв Роман Петрович, студент ОКР «Бакалавр», спеціальність «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» за кращу командну авторську розробку в категорії «Навчальні програми» на тему «Використання хмарних технологій для створення освітнього середовища вчителя історії та учня загальноосвітнього навчального закладу» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна);

– 1 місце – Афоніна Дарія Сергіївна, Кравченко Юлія Леонідівна, студентки ОКР «Бакалавр», спеціальність «Українська мова та література» за кращу командну авторську розробку в категорії «Навчальні програми» на тему «Інтерактивний мультимедійний програмний засіб навчального призначення для вичення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна);

– 2 місце – Оліванчук Олена Анатоліївна, студентка ОКР «Бакалавр», спеціальність «Англійська мова» та Красіков Олексій Валерійович, студент ОКР «Бакалавр», спеціальність «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» за кращу командну авторську розробку в категорії «Навчальні програми» на тему «Використання авторських педагогічних програмних засобів для активізації пізнавальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час вивчення іноземної мови» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Володимир Михайлович);

– 2 місце – Синенька Юліана Володимирівна, студентка ОКР «Магістр», спеціальність «Біологія» та Колібабчук Анна Віталіївна, студентка ОКР «Спеціаліст», спеціальність «Біологія» за кращу командну авторську розробку в категорії «Навчальні програми» на тему «Авторський комп’ютерно-орієнтований засіб навчання для вивчення хімії в загальноосвітніхнавчальних закладах» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Володимир Михайлович);

– 3 місце – Комарницький Єлисей Петрович, студент ОКР «Бакалавр», спеціальність «Українська мова та література» за кращу авторську розробку в категорії «Навчальні програми» на тему «Електронний навчально-методичний комплекс «Українська література, 11 клас» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кізім Світлана Степанівна).

1 листопада - старт Чемпіонату "Золотий Байт-2016»

Друзі, здійснилося, 1 листопада 2015 року відкривається довгоочікувана реєстрація учасників сьомого Чемпіонату комп'ютерних талантів "Золотий Байт-2016". Тема Чемпіонату цього року - "Invent. Create. Change".

Якщо ви плануєте заявити про себе на весь світ і довести, що ваш талант гідний найвищої похвали, тоді саме час приступати до реалізації свого проекту, тим більше, що старт Чемпіонату зовсім скоро.

Ті ж учасники, яким з якоїсь причини не вдалося перемогти у минулорічному Чемпіонаті, проте залишилося бажання взяти реванш, тоді чекаємо з нетерпінням ваших робіт.

Шановні учасники, також хочемо звернути вашу увагу на те, що 1й Відбірковий тур Чемпіонату триватиме до 31 січня 2016 року.

Успіху і натхнення під час підготовки ваших проектів!Міжнародний Чемпіонат комп'ютерних талантів «Золотий Байт» орієнтований на молоде, прогресивне покоління, яке прагне проявити і реалізувати свої здібності у сфері IT-технологій, дизайну і комунікацій.  http://www.goldenbyte.org

Вітаємо переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта» Коломійчук Наталю та Стратія Олександра за зайняте 1 місце!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1506 від 23.12.2014 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році» на базі Української інженерно-педагогічної академії було проведено II-й етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (далі Олімпіада) зі спеціальності «Професійна освіта».

Наші студенти-магістранти, під керівництвом доцента кафедри Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемії Майї Юхимівни  та доцента кафедри Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Шевченко Людмили Станіславіни здобули 1 місце в конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

Вітаємо студентів Вінницького педагогічного університету – призерів Всеукраїнського чемпіонату інформаційних технологій «Екософт 2015»

Інформаційні технології щоразу все глибше й глибше занурюються у наше повсякденне життя. Їх розвиток сприяє появі нових напрямів наукових пошуків, формування нового світогляду, створенню різноманітних програмних продуктів для навчальної, наукової та комунікативної діяльності. Носієм нових трендів інформаційних технологій є молоді генератори ідей – учні та студенти навчальних закладів різних рівнів акредитації. З метою їх виявлення та підтримки щорічно проводиться кілька регіональних та всеукраїнських заходів, серед яких Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт».

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 3/3-9-1159-14 від 07.10.2014 у жовтні 2014 року – лютому 2015 року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводив ХІ Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт–2015». Для участі у ІІ турі чемпіонату були запрошені 162 переможці І туру, який проводився у навчальних закладах. Серед запрошених були 12 студентів нашого університету.

У результаті успішного представлення проектів журі конкурсу відзначило переможців:

1 місце – Електронний навчально-методичний комплекс з Історії України (7 клас) з використанням хмарних технологій – студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності «Історія» Ткаченко Анжеліки і Стоянова Євгенія, науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті – Кобися Алла Петрівна.

1 місце – Педагогічний програмний засіб «Хімія, 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів – студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності «Біологія» Синенької Юліани і Колібабчук Анни, науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті – Кобися Володимир Михайлович.

2 місце – Інтерактивний мультимедійний електронний підручник з української мови, 7 клас – студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності «Українська мова і література» Кравченко Юлії і Афоніної Дарії, науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті – Кобися Алла Петрівна.

2 місце – Мультимедійний інтерактивний електронний підручник «Англійська мова» (8 клас), розроблений за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft One Note» – студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності «Англійська мова»  Оліванчук Олени і Порицької Марії, науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті – Кобися Володимир Михайлович.

3 місце – Педагогічний програмний засіб «Microsoft Office SharePoint Designer. Базовий курс – студентки ОКР «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» Пугач Ілони, науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті – Кобися Алла Петрівна.

3 місце – Педагогічний програмний засіб «Сходинки до Інформатики» – студентки ОКР «Магістр» спеціальності «Технологічна освіта» Клоченок Дарини, науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті – Шевченко Людмила Станіславівна.

3 місце – Наукова робота «Використання інноваційних технологій навчання в навчальному процесі професійно-технічному навчальному закладі» – студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Технологічна освіта»  Коломійчук Наталі та Стратія Олександра, наукові керівники: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті – Кадемія Майя Юхимівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті – Шевченко Людмила Станіславівна.

Переможці чемпіонату нагороджені Дипломами та цінними подарунками від спонсорів змагання, а наукові керівники отримали Подяки Міністерства освіти і науки України.

Бажаємо студентам успішного навчання, а педагогічним працівникам подальших звершень у їх професійній діяльності.