Проект
Тема: «Застосування інформаційно-комунікаційнихтаінноваційних технологій для забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у навчально-виховному процесі, науково-пошуковій роботі у вищих педагогічних закладах України».


Ідея проекту

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є новим рівнем розумової, творчої, комунікативної і виконавської діяльності та веде до перебудови інформаційного забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент. Ефективність фахової підготовки вчителя за допомогою комп’ютерних телекомунікаційних мереж неможливо забезпечити без особливостей спілкування між викладачем і студентом оскільки: інформація в процесі спілкування не тільки передається, але й формується, уточнюється, розвивається; вербальне спілкування реалізується за допомогою фактичного, інформаційного і дискусійного типів діалогів; органічним доповненням вербальної мови є вживання невербальних засобів спілкування, таких, як жести, міміка, якість голосу, його діапазон, тональність; візуальне спілкування (контакт очима); інтерактивна сторона спілкування виражається через спільну діяльність; у процесі спілкування повинно забезпечуватися взаєморозуміння між його учасниками.


Автори

асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Петрович Сергій Драганович

аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Уманець Володимир Олександрович