2017
Вітаємо
Переможців зимового міжнародного бліц-конкурсу з веб-дизайну та компютерної графіки серед студентів та учнів

Дипломи переможців отримали:

– 3 місце – Лазнюк Дмитро Сергійович, студент 3 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" за кращу авторську розробку з комп’ютерної графіки в номінації «Краща 2D-растрова графіка» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна);

– 3 місце – Брунько Марина Миколаївна, студентка 1 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" за кращу авторську розробку з веб-дизайну в номінації «Краще інформаційне наповнення» (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Володимир Михайлович).
Сертифікати учасників конкурсу отримали:

– Пугач Ілона Олександрівна, студентка 4 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" за авторську розробку з веб-дизайну в номінації «Краще інформаційне наповнення» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна).

– Луценко Максим Петрович, студент 3 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" за авторську розробку з комп'ютерної графіки в номінації «Краща 2D-графіка» (науковий керівник – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна).

– Спільніченко Павло Миколайович, студент 3 курсу, ступінь вищої освіти «Бакалавр», Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, напряму підготовки 015.10 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" за авторські розробки з комп'ютерної графіки в номінаціях «Краща графічна реалізація», «Краща програмна реалізація», «Краще інформаційне наповнення» (наукові керівники – к.п.н., старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Алла Петрівна, к.п.н., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кобися Володимир Михайлович).