Проект «Молоді науковці»
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молоді регіони» з 20 жовтня до 20 листопада 2011 року за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України реалізовує проект «Молоді науковці».

Основною метою реалізації Проекту є виявлення та відзначення найбільш талановитої молоді, яка зможе запропонувати інноваційні проекти в сфері ІТ-технологій, програмного забезпечення, електроніки, енергозберігаючих технологій та інших напрямках, що можуть бути практично реалізовані вже в найближчій перспективі.

В рамках реалізації Проекту, студенти вищих навчальних закладів, молоді науковці зможуть запропонувати свої інноваційні проекти, що будуть представлені на Форумі молодих новаторів, який планується провести в м. Києві наприкінці листопада 2011 року.

Студенти та молоді науковці можуть надсилати свої проекти на електронну адресу ntsa-student@ukr.net: до 20 листопада


Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів
Загальні засади

Всеукраїнський конкурс молодих новаторів (далі – Конкурс) проводиться з метою розвитку інноваційної діяльності в Україні, широкого залучення молоді до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності, стимулювання наукових досліджень молодихвинахідників,підняття наукового престижу України у світі.

Конкурс проводиться всеукраїнською молодіжною громадською організацією "Молоді регіони" та всеукраїнської спілкою молодіжних та дитячих громадських організацій "Українській молодіжний форум" за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Конкурс проводиться з 20 жовтня по 20 листопада 2011 року.

У Конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, здобувачі, молоді вчені вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.

На Конкурс подаються закінчені самостійно підготовлені наукові (науково-дослідні) роботи, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення,можуть бути впроваджені у виробництво або застосовані в господарській діяльності за такими основними напрямами:

IT-технології

Програмне забезпечення

Електроніка

Енергозберігаючі технології

Інші напрямки.

Конкурсна робота може мати як теоретичний (дослідження), так і практичнийхарактер(відкриття, винахід, корисна модель).

Конкурсна робота може бути виконана самостійно або колективом (до 4 осіб).

Конкурсна робота виконується українською, російською чи англійською мовами.

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.