Грант 2011
Підтема: «Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів».

Актуальність проекту

Проблема якісної освіти учнів і студентів передбачає вирішення багатьох взаємопов’язаних завдань. Перш за все, це підготовка педагогів, яка повинна проводитися з використанням інноваційних методів передачі знань, зокрема засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Оскільки майбутні педагоги, застосовуючи різні інформаційні технології, ті чи інші методи створення та опрацювання інформації, здобувають необхідні навички роботи в інформаційному середовищі.

Мета проекту: теоретично обґрунтувати та створити «Центр інтерактивних технологій» для забезпечення високоякісної неперервної освіти учнів і студентів засобами інформаційно-методичного обміну тавторського супроводження.


Детальніше про грант