Грант 2010
Тема: «Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по енергозбереженню в навчальних закладах».

Підтема:«Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя».

Актуальність проекту

Використання інформаційно-комунікаційних технологій є новим рівнем розумової, творчої, комунікативної і виконавської діяльності та веде до перебудови інформаційного забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент. Ефективність фахової підготовки вчителя за допомогою комп’ютерних телекомунікаційних мереж неможливо забезпечити без особливостей спілкування між викладачем і студентом оскільки: інформація в процесі спілкування не тільки передається, але й формується, уточнюється, розвивається; вербальне спілкування реалізується за допомогою фактичного, інформаційного і дискусійного типів діалогів; органічним доповненням вербальної мови є вживання невербальних засобів спілкування, таких, як жести, міміка, якість голосу, його діапазон, тональність; візуальне спілкування (контакт очима); інтерактивна сторона спілкування виражається через спільну діяльність; у процесі спілкування повинно забезпечуватися взаємопорозуміння між його учасниками.

Досягнення рівня взаємодії між викладачем і студентом, близького до того, що має місце в традиційному аудиторному навчанні, дозволяє забезпечити комп’ютерний відеоконференцзв’язок. За різними джерелами 80-85% інформації людина сприймає візуально, тому відеоконференцзв’язок надає неоціненну допомогу людині в житті. У зв’язку з цим застосування відеоконференцій в освіті, управлінні, дистанційному навчанні та багатьох інших областях приносить величезну користь.

Початок поширення відеоконференцзв’язку пов’язаний з використанням телевізійних систем. Багатий досвід з використання супутникового телебачення для проведення інтерактивних семінарів і конференцій у рамках міжнародних проектів був накопичений на початку 90-х років. Успіхи в області компресії аудіо і відео сигналів призвели до принципової зміни систем відеоконференцзв’язку та їхнього перетворення в системи комп’ютерного відеоконференцзв’язку.

Звичайно, навіть відеоконференції ніколи не замінять особистого спілкування, але вони дозволяють досягнути принципово нового рівня спілкування людей, часом розділених багатьма тисячами кілометрів. Адже згідно з численними дослідженнями, на слух людина сприймає всього лише десяту частину інформації (як, наприклад, при телефонній розмові). А у випадку, коли є можливість стежити за жестикуляцією і мімікою співрозмовника, коефіцієнт корисної дії сприйняття інформації досягає 85%.

Аналіз педагогічної, психологічної та технічної літератури дозволив нам виділити основні функції роботи з метою інформаційного забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя, які зреалізовуються у сучасних системах комп’ютерного відеоконференцзв’язку: обмін аудіоінформацією; обмін відеоінформацією; віртуальна аудиторна дошка; дискусії з уведенням текстової інформації з клавіатури; пересилання файлів; спільне використання прикладних програм; проведення багатосторонніх конференцій.

Мета проекту: теоретично обґрунтувати та розробити методику впровадження в навчальний процес педагогічних вищих навчальних закладів системи спілкування викладач-комп’ютер-студент; експериментально перевірити дидактичну ефективність фахової підготовки вчителів за допомогою мережевих спільнот.


Детальніше про грант

l class="menu__drop">
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Грант 2010
  Тема: «Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по енергозбереженню в навчальних закладах».

  Підтема:«Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя».

  Актуальність проекту

  Використання інформаційно-комунікаційних технологій є новим рівнем розумової, творчої, комунікативної і виконавської діяльності та веде до перебудови інформаційного забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент. Ефективність фахової підготовки вчителя за допомогою комп’ютерних телекомунікаційних мереж неможливо забезпечити без особливостей спілкування між викладачем і студентом оскільки: інформація в процесі спілкування не тільки передається, але й формується, уточнюється, розвивається; вербальне спілкування реалізується за допомогою фактичного, інформаційного і дискусійного типів діалогів; органічним доповненням вербальної мови є вживання невербальних засобів спілкування, таких, як жести, міміка, якість голосу, його діапазон, тональність; візуальне спілкування (контакт очима); інтерактивна сторона спілкування виражається через спільну діяльність; у процесі спілкування повинно забезпечуватися взаємопорозуміння між його учасниками.

  Досягнення рівня взаємодії між викладачем і студентом, близького до того, що має місце в традиційному аудиторному навчанні, дозволяє забезпечити комп’ютерний відеоконференцзв’язок. За різними джерелами 80-85% інформації людина сприймає візуально, тому відеоконференцзв’язок надає неоціненну допомогу людині в житті. У зв’язку з цим застосування відеоконференцій в освіті, управлінні, дистанційному навчанні та багатьох інших областях приносить величезну користь.

  Початок поширення відеоконференцзв’язку пов’язаний з використанням телевізійних систем. Багатий досвід з використання супутникового телебачення для проведення інтерактивних семінарів і конференцій у рамках міжнародних проектів був накопичений на початку 90-х років. Успіхи в області компресії аудіо і відео сигналів призвели до принципової зміни систем відеоконференцзв’язку та їхнього перетворення в системи комп’ютерного відеоконференцзв’язку.

  Звичайно, навіть відеоконференції ніколи не замінять особистого спілкування, але вони дозволяють досягнути принципово нового рівня спілкування людей, часом розділених багатьма тисячами кілометрів. Адже згідно з численними дослідженнями, на слух людина сприймає всього лише десяту частину інформації (як, наприклад, при телефонній розмові). А у випадку, коли є можливість стежити за жестикуляцією і мімікою співрозмовника, коефіцієнт корисної дії сприйняття інформації досягає 85%.

  Аналіз педагогічної, психологічної та технічної літератури дозволив нам виділити основні функції роботи з метою інформаційного забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя, які зреалізовуються у сучасних системах комп’ютерного відеоконференцзв’язку: обмін аудіоінформацією; обмін відеоінформацією; віртуальна аудиторна дошка; дискусії з уведенням текстової інформації з клавіатури; пересилання файлів; спільне використання прикладних програм; проведення багатосторонніх конференцій.

  Мета проекту: теоретично обґрунтувати та розробити методику впровадження в навчальний процес педагогічних вищих навчальних закладів системи спілкування викладач-комп’ютер-студент; експериментально перевірити дидактичну ефективність фахової підготовки вчителів за допомогою мережевих спільнот.


  Детальніше про грант

  Титулка | Опис проекту | Реєстраційна картка | Презентація | Відео