БАНК НАПРЯМІВ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Використання інтерактивних технологій при підготовці фахівців

Програма Intel "Навчання для майбутнього"

Використання мобільного навчання в освіті

E-LEARNING перспективна модель навчання в інформаційному суспільстві

"Змішане" навчання – інноваційна освітня технологія

Електронне навчання у підготовці учителів

Соціальні сервіси Інтернету

Сервіси Web 2.0

Соціальні Мережі версія 3.0 (Social Networks 3.0).

 

Активізація пізнавальної діяльності студентів на основі використання web-квестів

Використання методу проектів у викладанні предмету «Технологія»

Організація самостійної роботи студентів на допомогою веб-квестів

Підвищення якості навчання на основі проектної діяльності учнів

Соціальні сервіси web 2.0, web 3.0 в навчальному процесі ВНЗ

Сучасні веб-технології та їх використання в начальній діяльності ВНЗ