Використання мобільного навчання в освіті

ХХІ століття отримало назву постіндустріального або інформаційного суспільства. Інформаційні та телекомунікаційні технології, що використовуються нині, суттєво розширюють межі знань та мови. Входження світу у новий тип прогресу – інноваційний призвело до зміни знань та мови. Входження суспільства у новий тип прогресу – інноваційний призвело до зміни знань, технологій. Висуваючи нові вимоги до освіти, яка має готувати людину, котра зможе бути конкуренто-спроможною у світі.

В інформаційному суспільстві, швидкість руху інформації, її обсяг значно змінюється, особливого значення набуває знаходження актуальної, достовірної інформації. Саме це зумовило розвиток зв’язку та телекомунікацій.

Нині найбільшого розвитку одержали технології мобільного супутникового зв’язку, інших видів зв’язку та телекомунікацій, розвитку Інтернет, можливості його використання в різноманітних галузях розвитку суспільства. Все ширше й активніше розробляються та впроваджуються в повсякденну практику сучасні інформаційні технології, в першу чергу – мобільні, які використовуються з метою одержання знань за допомогою наступних пристроїв:

-                   мобільних телефонів;

-                   карманних персональних комп’ютерів;

-                   ноутбуків;

-                   диктофонів і плеєрів.

Досвід європейських колег свідчить, що мобільне навчання (mlearning) використовується для навчання школярів, студентів та підтримки та отримання довідникового матеріалу.

У Канаді в 2002 р. був створений Консорціум мобільного навчання (The mlearning Consortium), в який увійшли два університети – Seneca College та Northem Alberta Institute of Technology (NAIT), а також декілька великих компаній. Які займалися розробкою нового середовища навчання.

На Україні цією проблемою опікуються науковці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: М.М. Козяр, І.Х. Бейзим, А.Д. Кузик.

Важко знайти людину, яка б не знала про мобільні телефони, можливості їхнього використання у повсякденному житті, але важко нині знайти інформацію про негативні сторони стільникового, мобільного зв’язку.

Стільниковий телефон – мобільний телекомунікаційний пристрій, який використовує комбінацію радіопередачі та традиційну телефонну комутацію з метою здійснення телефонного спілкування на території, котра складається із “Стільників” навколо базової станції стільникової мережі [http: //ru.wikipedia.org].

Виділимо функціональні можливості стільникового або мобільного зв’язку, що використовуються в навчанні:

-    голосовий зв’язок;

-    sms (shoht Message Service) – обмін коротенькими повідомленнями;

-    mms (Multimedia Messaging Service) дозволяє  добавляти у повідомлення звук і зображення;

-    Instant Massager – система обміну життєвими повідомленнями;

-    модем і доступ в Інтернет;

-    WAР-браузер;

-    зв’язок із комп’ютером або іншим пристроєм за допомогою кабелю інфрачервоного порту або Blutooth;

-    засоби роботи з електронною поштою;

-    підтримка змінних карт флеш – пам’яті;

-    календар;

-    секундомір;

-    підтримка Jawa;

-    МР 3 – плеєр;

-    диктофон;

-    цифровий фотоапарат, цифрова відеокамера.

Зупинимося на деяких прикладах використання сервісів мобільного зв’язку:

1.      Введення SMS – щоденників, дає можливість батькам отримувати інформацію успішності їхньої дитини з електронного журналу навчального закладу.

2.      SMS – референдуми з актуальних питань.

3.      SMS - перекладачі, довідники, (ця послуга досить вартісна для пересічних громадян).

4.      Дистанційне листування, консультування. Розглядаючи не голосове спілкування, слід зазначити важливість якісної вбудованої програми та її сервісу. Відзначимо програми:Colibry та Mailman;

Colibry для спілкування в мережі Jabber;

Mailman – поштовий клієнт;

Mobispine – програма для спілкування, створює власні спільноти;

Mobicg та Jimm (мобільні ІСQ) клієнти.

Широкі можливості для використання глобальної мережі. Інтернет відкриває підключення мобільних телефонів до неї у різних варіаціях (Інтернет, I-mode, WAPInternet).

Можливість безпосереднього виходу в Інтернет за допомогою мобільного телефону або використання його як модему, що приєднаний до персонального комп’ютера, ноутбука, кишенькового комп’ютера, або іншого пристрою за допомогою дротового або бездротового зв’язку розширює можливості інформатизації освіти, розвитку інформаційної культури.

Враховуючи той факт, що кількість мобільних телефонів і комунікаторів приблизно і три рази більше, ніж персональних комп’ютерів. Не використати такий потенціал мобільних технологій в навчанні – не можливо.

Mobile learningце передача знань на мобільний пристрій з використанням WAP або GPRS технологій.

Мета mlearning – зробити процес навчання гнучким, доступним і персоналізованим.

Головний принцип мобільного навчання – навчання в будь–якому місті в будь–який зручний час.

Можливістю використання Інтернет для побудови порталу навчального закладу, використання мобільного навчання у підготовці рятівників займають у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД), в якому створене середовище мобільного навчання m-learning. Воно дозволяє студентам і викладачам здійснювати спільну роботу в будь-який час незалежно від місця їхнього знаходження, застосовуючи ефективні засоби навчання. В цьому навчанні використовуються презентації у вигляді слайдів, відеозаписи лекцій, використовуються електронні навчальні модулі, довідникові матеріали, електронні підручники (посібники), доступ та використання електронних бібліотек. Колектив ЛДУ БЖД постійно розширює спектр освітніх послуг, намагається зробити навчання більш доступним, працює над вдосконаленням свого інформаційного освітнього середовища, використовуючи мобільні пристрої: “Кишеньковий персональний комп’ютер (КПК)”, смартфони, мобільні телефони, розробляє та впроваджує дистанційне навчання,  консультування та ін. При цьому вивчається досвід світової освіти (Learning Mobile Aut Fort компанії Hot Lava Software (http:\\hot lava software); і Get Mobile англійської компанії СТАД (http://www.ctad.com.uK), російського освітнього проекту “Електронний асистент” Санки - Петербуржського державного університету інформаційних технологій, механіки  та оптики ).

На сайті ЛДУ БЖД розміщені корисні програми, які можна застосовувати у навчанні, а також після його завершення, котрі описані у розділі “Технології”, більшість з яких розроблено спеціально для використання рятувальниками.

Досить ґрунтовними та цікавими є статей, які розміщені на сайті ЛДУ БЖД з досвіду використання мобільних телекомунікаційних пристроїв у підготовці фахівців цивільного захисту.

На основі аналізу технічних можливостей сучасного  мобільного та програмного забезпечення  здійснено класифікацію засобів, які можуть застосовуватися у технологіях м-навчання. Найбільш доцільним є використання мобільних електронних книг, електронних словників, довідників та інших засобів, створення на базі wap – та Java – технологій. Наведемо приклади використання таких засобів у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності [1, с. 340-345].

На основі Java – технологій розроблено програму для мобільних технологій “Невідкладна медична допомога», яка містить інформацію про послідовність дій при наданні долікарської допомоги потерпілому. Коротка її htmlверсія може бути використана як у навчальному процесі у підготовці рятувальників, так і в їхній професійній діяльності, а також широкими верствами населення. Описані різноманітні аспекти використання програми [2, с.293-298].

На прикладах друкованих та електронних версій словників пожежно - рятувальних термінів розглянуто різноманітні аспекти технології застосування джерел довідкової інформації у навчальному процесі рятувальників та в їхній професійній діяльності. Проаналізовано позитивні сторони та недоліки використання друкованих видань – словників, їх електронних версій для персонального комп’ютера та мобільного комп’ютера [3, с.289 – 297].

ЛДУ БЖД пропонує для використання програми для мобільних телефонів, які можна застосовувати у навчанні та професійній діяльності. Вони пройшли тривалу апробацію в навчальному процесі та можуть бути використанні в інших навчальних закладах та організаціях.

Програма

Сфера застосування

Розробник

Технологія розроблення

Довідник вулиць Львова

Навчальна практика

ЛДУ БДЖ

Програмування мовою J2ME

Невідкладна медична допомога

Медична підготовка

ЛДУ БДЖ

Програмування мовою J2ME

Коди ООН

Навчальна практика, транспортна безпека

ЛДУ БДЖ

Програмування мовою J2ME

Англійсько-український пожежно - технічний словник

Англійська мова

ЛДУ БДЖ

Програмування мовою J2ME

Німецько-український пожежно-технічний словник

Німецька мова

ЛДУ БДЖ

Програмування мовою J2ME

Закон України “Про правові засади цивільного захисту”

Правові основи діяльності служби цивільного захисту

ЛДУ БДЖ

Генерування електронної мобільної версії документу програмою MJbookmaker

Закон України “Про правові засади цивільного захисту”

Правові основи діяльності служби цивільного захисту

ЛДУ БДЖ

Генерування електронної мобільної версії документу програмою Shashot Ebook

Правила дорожнього руху

Автомобільна підготовка

ЛДУ БДЖ

Генерування електронної мобільної версії документу програмою Shashot Ebook

Таблиця похідних елементарних функцій

Вища математика

ЛДУ БДЖ

Генерування електронної мобільної версії документу програмою Shashot Ebook

Таблиця інтегралів елементарних функцій

Вища математика

ЛДУ БДЖ

Генерування електронної мобільної версії документу програмою Shashot Ebook

Періодична таблиця елементів

Хімія

ЛДУ БДЖ

Програмування мовою J2ME

Науковий калькулятор

Природничі та технічні дисципліни

ЛДУ БДЖ

Програмування мовою J2ME

Окрім розроблених та запропонованих, вартими уваги є низка програм, які можуть знайти застосування у навчанні. Розглянемо дві з таких програм. Такі програми можна знайти на сайтах, адреси яких у розділі "Посилання"

Назва: Науковий калькулятор

Опис: Обчислює значення математичних виразів з функціями

Файли: Calculator.jar, Calculator.jad

Автор: Книжник К.

(www.garret.ru/knіzhnіk/mobile-ruys.html)

 

Назва: Періодична таблиця елементів

Опис: Містить інформацію про елементи періодичної таблиці

Файли: PeriodicTabie.jar, PeriodicTable.jad

Автор: Jacek Banasiak (midlet.org)

 

 

 

Програма написана мобільною версією мови Java на основі ідей сайтів http://www.garret.ru/ та скомпільована в wtk 2.5.

Працездатність перевірена на телефоні Nokia 6230і

 

Назва: Англійсько-український пожежно-технічний словник

Опис: Мобільна версія пожежно-технічного словника-мінімума

Файли: DicEU.jar, DieEU.jad

Автори: Гульчевська М.Б.,

Вовчаста Н.Я., Бугайська О.В. (текст),

Кузик А.Д. (код)

 

 

Назва: Німецько-український пожежно-технічний словник

Опис: Мобільна версія пожежно-

технічного словника-мінімума

Файли: DicDUjar, DicDU.jad

Автор: Сольський Р.П. (текст), Кузик А.Д. (код)

 

 

 

 

 

У ЛДУ БЖД була розроблена інструкція для користувачів мобільного навчання:

1.Завантажте програму у телефон. Завантаження можна здійснити відповідно до інструкцій до Вашого мобільного телефону або з Інтернету, або з комп'ютера (попередньо завантаживши файли) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке рекомендовано виробником та під'єднання телефону до комп'ютера за допомогою інфрачервоного порта, Bluetoos або кабелю даних.

2.Відкрийте програму.

3.Уведіть перші літери слова для пошуку.

4.При наявності декількох слів уточніть результат за допомогою клавіш навігації та вибору.

Таким чином, розробка системи навчання, консультування на основі використання мобільних пристроїв суттєво розширює можливості навчання, надає можливість одержання додаткових освітніх послуг. Перед тими, хто навчається, відкривається можливість самостійно планувати, здійснювати навчання за власною траєкторією, в будь-який час одержати доступ до навчальних матеріалів, можливість отримання необхідної консультації, відповіді на поточні питання.

Ефективність навчання за цією методикою будується на підставі використання трьох видів пам’яті: зорової, слухової та моторної. Враховуючи те, що в процесі запам’ятовування у людини домінує лише один вид пам’яті, використання трьох видів дозволяє налаштувати навчальний матеріал на індивідуального користувача.

Висновок. Розроблена система мобільного навчання може бути використаною в навчальному процесі будь–якого освітнього навчального закладу, враховуючи той факт що у більшості молоді мобільні пристрої користуються величезною популярністю, дозволяють значно економити час. Продуктивно вивчати необхідні технології, можливість швидкого доступу до інформації, постійно підвищувати власну кваліфікацію. Якість виконання робіт, підтримувати професійну працездатність.

Слід зазначити, що у використання мобільного навчання є певні труднощі:

·        висока вартість обладнання;

·        малий розмір екрану, обмеженість клавіатури;

·        створення інтерактивних програмно – педагогічних продуктів, їхнє методичне забезпечення.

 

Література.

1. Козяр М.М, Кузик А.Д Застосування мультимедійних телекомунікаційних технологій у навчально – виховному процесі // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // 3б. наук пр. – Випуск 10 (Ред. кол. І.А, Зязюн та ін. – Київ – Вінниця: ДОВ ”Вінниця”, 2006. – с. 240-345.

2. Сучасні інформаційні технології  та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // 3б.наук.пр. Випуск 15 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2007. – 492 с.

3. Польсько–український журнал – українсько–польська. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Випуск за редакцією Тадеуша Левицького, Іоланти Вільш, Івана Зязюна, Неллі Никало. – Ченстохова – Київ: Видавництво Академії ім. Яна Длугоша у Ченстохові. – 2007. – 403 с.

4. Маматов А.В, Немцов А.Н, Клеткова А.Г, Штифанов А.И. Методика дистанционных образовательных технологий преподавателя вуза (учебное пособия). Белгород: Изд-во Бел. ГУ. – 2006. – 161 с.