Програма Intel “Навчання для майбутнього”

Програма Intel® “Навчання для майбутнього” стартувала у 2002 р. в Росії, у 2004 р. в Україні – це всесвітня благодійна програма. Між МОН України та корпорацією Intel був заключенний “Меморандумом про взаємодію та подальше співробітництво на період 2005 – 2007 р. р.”

Благодійна освітня програма корпорації Intel “Навчання для майбутнього” відповідає вимогам сьогодення , допомагає розв’язати завдання підвищення загальної інформаційної грамотності українського суспільства, а також масово впровадити інноваційні педагогічні та інформаційно – комунікаційні технології в навчальний процес. Ця програма сприяє широкому залученню навчальних закладів у світовий інформаційний простір, підготовку педагогічних працівників нового типу, допомагає навчати не тільки користуватися комп’ютером, але й ефективно використовувати його потенціал у навчальному процесі. Також програма передбачає участь обдарованої молоді у всесвітньому огляді науково – технічної творчості Intel ISEF. Ця програма займає важливе місце в Національній програмі інформатизації України, має велике значення для вдосконалення українських програм і стандартів в галузі освіти, сприяє підвищенню якості освіти, розвитку дітей та підготовки учнів до життя і діяльності після завершення навчання, підвищує мотивацію учасників навчально – виховного процесу до навчальної діяльності, сприяє ефективному використанню ІКТ, забезпечує можливість для обміну досвідом в галузі інновацій в освіті з багатьма країнами світу.

З 2004 р. за програмою Intel в Україні пройшли підготовку 35 тис. Педагогів. Нині в цій програмі приймають участь всі області та регіони України, більш ніж 1000 шкіл, 50 педагогічних університетів, коледжів, училищ. З початку реалізації програми в Україні було відкрито 27 регіональних центрів навчання, на базі яких діють більш ніж 1000 навчальних майданчиків.

Відповідно до результатів незалежної експертизи програма Intel “Навчання для майбутнього” отримала більше 98 % позитивних відгуків з боку самих учасників.

Внесок корпорації Intel у розвиток системи освіти України був відмічений срібною медаллю в номінації “Комп’ютеризація та інформатизація навчання в загальноосвітній школі і профтехучилищах”, в межах 9-ої міжнародної виставки “Сучасна освіта в Україні 2006”.

Щороку корпорація Intel витрачає 100 млн. доларів, щоб допомогти викладачам навчати, студентам навчатися, а вищим навчальним закладам світу створювати інновації, особливо у галузі математики, технічних та природничих наук.

Корпорація Intel реалізує в Україні інші освітні ініціативи. Українські школярі мають можливість приймати участь у всесвітньому огляді науково – технічної творчості школярів Intel ISEF – найкрупнішою, єдиного в усьому світі міжнародного заходу для старшокласників. Корпорація Intel надає можливість школярам – переможцям всеукраїнського наукового – технічного конкурсу “Intel Еко – Україна” приймати участь в Intel ISEF.

Корпорація Intel також здійснює підтримку всеукраїнського конкурсу МОН України “Вчитель року”, спонсує його в окремих номінаціях на саме ефективне використання ІКТ в навчальному процесі. Підтримка освітніх і наукових ініціатив – невід’ємна частка глобальної стратегії корпорація Intel, яка спрямована на подальше вдосконалення освітніх систем у всьому світі.

У відповідності до ідеології розвитку програми Intel “Навчання для майбутнього”, у 2008 р. корпорація Intel планує розширити спектр напрямів освітньої діяльності, це посилення роботи з педагогами, створення співтовариств “Мережа співдружності шкіл” на основі організації навчання за методикою “співпраці”. Intel надасть підтримку при створені навчальних курсів для педагогів, які працюють в пілотному проекті “Створення середовища електронного навчання 1 учень 1 комп’ютер”. Крім того, передбачається проведення творчого конкурсу для юних програмістів на основі середовища програмування, яке дасть можливість кожному створювати власні анімаційні інтерактивні історії, ігри та інші мультимедійні твори.

Програма “Навчання для майбутнього” є часткою ініціативи Intel® “Інновація в освіті”, вона відображає прагнення керівництва корпорації у тісній взаємодії з педагогами, лідерами держав у всьому світі допомогти підготовці найсильніших учнів до вимог завтрашнього дня. У країнах СНГ Intel реалізує освітні програми з 1997 р. і витрачає на це 10 млн. дол., передбачає до 2010 р. витратити ще біля 1 млрд. дол. на реалізацією своєї глобальної програми Intel® Word Ahead, яка спрямована на забезпечення доступності самих сучасних технологій та розширення можливостей в галузі навчання населення у всіх розвиваючих ся країнах світу, мета програми, Word Ahead на найближчі п’ять років – збільшити кількість користувачів, які мають вільний доступ до ПК, Інтернету на ще один млрд. людей у всьому світі, а також навчити додатково 10 млн. викладачів використання. ІКТ в навчальному процесі, які зможуть передати свої знання ще одному млрд. учнів. За своєю програмою Intel Word Ahead корпорація Intel прагне передати усьому світу за рахунок прискореного доступу до комп’ютерів, комунікативним засобам, локалізованого интернет –контенту більш досконалі освітні технології, удосконалювати системи освіти, охорони здоров’я, підприємництва, державних служб та ін.