Навчальна робота
Наукова робота
Адреси та телефони працівників кафедри ІІТО
Наукові працівники
Матеріально-технічна база кафедри
Планування роботи кафедри
Фотогалерея кафедри
Сторінка профспілкового комітету кафедри
Плани та матеріали виховної і позаурочної роботи
Діяльність кафедри
Тематика та матеріали виступів та доповідей на методологічному семінарі
Всеукраїнські та міжнародні конкурси
Співпраця з вітчизняними навчальними закладами
Співпраця з зарубіжними навчальними закладами
Відкриті заняття викладачів кафедри
Видавнича діяльність
Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень (електронний журнал)
Семінар "Сучасні інформаційні технології дистанційного навчання"
Впровадження Болонської декларації
Атестація здобувачів вищої освіти
Підготовка до екзаменів
Дипломні і курсові роботи
Центр  ІКТ
Курсове навчання
Практики студентів ОКР "бакалавр", "магістр"
Напрями та матеріали науково-дослідної роботи
Підготовка науково-педагогічних працівників
НДТ 2011-2015 р.| 2016-2020 р.
Експериментальна робота
Intel-проекти "Навчання для майбутнього"
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
XIІІ Міжнародна науково-практична конференція
Інтернет-конференції
Інформація про кафедру
Інформаційно-освітній портал кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

                                                  

                               

.

Законодавчі акти щодо вивчення ІКТ

Парламент ухвалив новий Закон України «Про освіту»;

• Щодо надання роз’яснення до наказу Міністерства освіти і науки від 24 квітня 2016 року № 637;

• Щодо тимчасового обмеження функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

• Про потребу в документах про загальну середню та професійно-технічну освіту для випускників 2018 року;

• ПОСТАНОВА Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України";

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей;;

Проект закону Верховної Ради України "Про цифровий порядок денний України-2020";

Проект Закону "Про електронні довірчі послуги" (№ 4685)

Проект Закону "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"
Закон України про затвердження Порядку присудження наукових ступенів від 24 липня 2013 р. № 567

Наказ МОН № 174 від 06.02.2017 "Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам";

Оголошення

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін» 27-28 листопада 2019 року
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ всеукраїнській веб-конференції «Теорія і практика Смарт-навчання у професійній освіті» 22 травня 2019 року
Запрошуємо Вас взяти участь у VІI Всеукраїнській конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» 22-23 жовтня 2019 року
Зразок заповнення індивідуального наукового рейтингу викладача
Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін»
Запрошуємо до участі у ІІ Ювілейній Всеукраїнській веб-конференції «Теорія і практика смарт навчання у професійній освіті»
Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 20-22 вересня!
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського оголошує набір в аспірантуру за новими правилами.
Запрошуємо на навчання для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр”!


Новини кафедри
27 лютого 2019 року у ВТЕККНТЕУ пройшла IV регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми використання інформаційних технологій в освітньому процесі коледжів і технікумів»
Вітаємо переможців конкурсу ЕКОСОФТ-2019!
Вітаємо студентку групи МВПО ступеня вищої освіти магістр Росавицьку Марту з отриманням права на навчання в Humboldt-universitat zu Berlin
Вітаємо учасників проекту “Відкрите SMART- cередовище навчання в підготовці вчителів у педагогічних навчальних закладах”
Вітаємо переможців xv міжнародного конкурсу із Web-дизайну!
Вітаємо Бойчука Віталія Миколайовича із захистом докторської дисертації та присвоєння наукового ступеню "Доктора педагогічних наук"!
Матеріали Всеукраїнської веб-конференції «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СМАРТ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»
Вітаємо переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «професійна освіта» Ільїну Олександру та Луценка Максима!
Вітаємо переможця II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності «Теорія і методка професійної освіти» Ільїну Олександру Ігорівну за зайняте 1 місце!


ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Репозитарій Google Академія Рейтинг Газета Головна Абітурієнту Програми ЕНМК
Головна  |  Абітурієнту  |  Програми  |  ЕНМК  |  ЕОР  |  ЕОРНП  |  Рейтинг  |  Газета