Тема: Захист та архівування інформації

Мета: Навчити учнів перевіряти диски на наявність вірусів, створювати, розархівовувати архіви за допомогою програми WinRAR

Матеріально-технічне забезпечення: інструкція до роботи, ПК.

Теоретичні відомості

Антивірусні програми

Вірус – це спеціально написана, як правило, невелика за розміром програма, що може записувати (впроваджувати) свої копії (можливо, змінені) в інші комп’ютерні програми, системну область диска і т. д.

Під час виконання роботи для перевірки файлів на наявність вірусів використайте програму Dr.Web для Windows (зовнішній вигляд вікна програми наведено на рисунку 3).

Антивірусні програми сімейства Dr.Web виконують пошук і видалення відомих програмі вірусів з пам’яті та з дисків комп’ютера, а також здійснюють еврістичний аналіз файлів та системних областей дисків комп’ютера, що дозволяє з високою ймовірністю виявляти нові, раніше невідомі комп’ютерні віруси.

Для боротьби з комп’ютерними вірусами розроблено досить значну кількість спеціальних антивірусних програм. Найбільш популярними є так звані програми-сканери. Серед найбільш відомих антивірусних сканерів можна назвати Dr Web, AVP, Aisstest, Norton Antivirus.

Тип антивірусної програми

Принцип дії

Детектори

Виявляють файли, заражені одним із відомих вірусів

Лікарі (фаги)

«Лікують» заражені програми або диски, вилучаючи із заражених програм код вірусу, тобто відновлюючи програму в тому стані, в якому вона була до зараження вірусом

Ревізори

Спочатку запам'ятовують відомості про стан програм і системних областей дисків, а після цього порівнюють їхній стан з початковим. При виявленні невідповідності повідомляють про неї

Фільтри

Завантажуються резидентно в оперативну пам'ять, перехоплюють ті звернення до системи, що використовуються вірусами для розмноження і нанесення шкоди, і повідомляють про них

 

Захист інформації

Правила антивірусного захисту.

1.      Насамперед, слід робити резервні копії своїх даних.

2.      Нові файли, що заносяться до комп’ютера, мають перевірятися антивірусною програмою.

3.      Необхідно регулярно оновлювати антивірусні програми.

4.      Якщо є підозра на зараження, слід якнайшвидше починати лікування.

5.      Під час роботи з Word збереження файлу у форматі RTF дозволяє запобігти його зараженню вірусом.

Архівація файлів

Програми архівування файлів (архіватори) служать для стиснення файлів, що дозволяє зберігати їх на менших дискових обсягах. Розгляньмо роботу з програмою-архіватором на прикладі програми WinRAR.

Для роботи з архіватором потрібно відкрити вікно програми

WinRAR (Пуск \Програми \підменю WinRAR \команда WinRAR). Далі у списку, що випадає, вибрати потрібну папку. Її вміст відобразиться у полі вікна програми.

Щоб створити архів необхідно виділити потрібні файли та папки і виконати команду Добавить файлы в архив меню Команды. Після чого з’явиться діалогове вікно в якому потрібно задати параметри архівації натиснути кнопку ОК. Архіватор WinRAR дозволяє створювати архіви, що складаються з декількох фрагментів – томів. Як правило томи використовуються для збереження великого архіву на декількох дискетах або інших змінних носіях.

Ця операція виконується за допомогою команди Извлечь из выделенных архивов меню Команды. Перед її виконанням необхідно у списку, що випадає вибрати папку з потрібним архівом і виділити файл архіву у полі вікна програми. Після виконання команди з’явиться діалогове вікно у якому потрібно вказати шлях для розміщення файлів, які розархівовуються, а також параметри розархівації.

Робота з дисками

Інформація на диску записується вздовж концентричних кіл – доріжок, поділених на сектори. Процес розбивки диска на сектори і доріжки називається форматуванням.

Для форматування дисків необхідно в папці Мой компьютер вибрати потрібний диск і в його контекстному меню або в меню Файл виконати команду Форматировать… Після чого у діалоговому вікні, що відкриється потрібно задати необхідні параметри і натиснути кнопку Начать.

Для нормальної роботи комп’ютера необхідно систематично (1-2 рази на місяць) проводити діагностику жорстких дисків та їх дефрагментацію.

Дефрагментація – це оптимізація дискового простору, впорядкування кластерів, які відносяться до одного файла.

Для діагностики і корекції дисків використовується програма ScanDisk (Пуск\ Програмы\ Стандартные \Служебные программы\ Проверка диска) а для дефрагментації дисків – інша службова програма, що називається Дефрагментация диска.

Практичне завдання

1.      Відкрити папку Uchebn, знайти файли своєї групи.

2.      Створити архівний файл з іменем Arh за допомогою Головного меню Windows (Пуск \® Програми\® WinRAR, в діалоговому вікні виділити потрібні файли і   дати команду Добавить в <имя архива>);

3.      Створити архівний файл, що саморозархівується, з іменем SamArh (в діалоговому вікні Имя и параметры архива встановити прапорець Создать SFX-архив );

4.      У папці своєї групи створити папки з власним ім’ям та прізвищем.

5.      У папку з власним прізвищем розархівувати файл SamArhі, а в папку з власним ім’ям - файл Arh.

Контрольні запитання

1.Для чого призначені програми архівування файлів?

2.Яким чином здійснюється створення архіву за допомогою програми WinRAR?

3.Як розархівувати файли?

4.Як створити архівний файл, що саморозархівовується?

5.      Яке призначення антивірусних програм?

6.      Що таке вірус?

7.      Сформулюйте правила антивірусного захисту.

8.      Які види вірусів вам відомі?

9.      Які ви знаєте антивірусні програми?