РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО–ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

«Створення електронних освітніх ресурсів і їх впровадження у процес підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ»

за 2017 рік

 

№ етапу

Склад робіт

Термін викона-ння

Форма подання результатів

Виконавці

2 етап, проектувальний

1.Теоретично обґрунтувати структуру ЕОР для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ.

2. Обґрунтувати організа-ційно-педагогічні умови підготовки квалі­фікованих робітників у ПТНЗ з використанням ЕОР.

2017 р.

1. Проміжні звіти

2. Методичні рекомендації (4 др. ар.)

Кадемія М. Ю.,  Кобися А. П., Кобися В. М., Кізім С. С.

 1. Члени робочої групи брали активну участь у роботі І Всеукраїнської веб-конференції "Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті", що відбулась 28 лютого 2017 року на базі системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Опубліковано матеріали:

Кобися А. П. Здійснення моніторингу навчальних досягнень у професійній освіті за дистанційною формою / А. П. Кобися, В. М. Кобися // зб. матер. І Всеукраїнської веб-конференції "Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті", 28 лютого 2017 р. - К.: ІПТО.

Кадемія М. Ю. Використання СМАРТ-технологій у самостійній роботі студентів / М. Ю. Кадемія, В. О. Уманець // зб. матер. І Всеукраїнської веб-конференції "Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті", 28 лютого 2017 р. - К.: ІПТО.

Ільїна О. І.  Використання відкритого SMART-середовища навчання у професійно-технічних закладах / О. І. Ільїна // зб. матер. І Всеукраїнської веб-конференції "Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті", 28 лютого 2017 р. - К.: ІПТО.