РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО–ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

«Створення електронних освітніх ресурсів і їх впровадження у процес підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ»

за 2016 рік

 

№ етапу

Склад робіт

Термін викона-ння

Форма подання результатів

Виконавці

1 етап, теоретико-аналітичний

1. Визначити понятійно-термінологічний апарат дослідження.

2. Провести огляд та систематизацію світового та вітчизняного досвіду, тенденцій розвитку у галузі створення та використання ЕОР у ПТНЗ.

2016 р.

Проміжні звіти

Кадемія М. Ю.,  Кобися А. П., Кобися В. М., Кізім С. С.