Затверджую

Декан-директор ІМАД

«10» лютого 2012 р.

проф. Р. С. Гуревич

 

 

План роботи спільної науково-дослідної лабораторії

«Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ»

на 2012 рік

 

 

1 етап, теоретико-аналітичний

1.  Визначити понятійно–термінологічний апарат дослідження.

2.  Провести огляд та систематизацію світового та вітчизняного досвіду, тенденцій розвитку у галузі формування та застосування ОІС у ПТНЗ.

3.  Теоретично обґрунтувати та розробити концепцію ОІС для ПТНЗ.

4.  Теоретично обґрунтувати модель формування ОІС для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ.

5.  Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ в ОІС.

 

2012 р.

1. Концепція ОІС для ПТНЗ.

2. Звіт за 2012 р.

3. Участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Системи навчання і освіти в комп'ютерно орієнтованому середовищі».

Кадемія М. Ю.,

Коношевський Л. Л.,

Шевченко Л. С.,

Кізім С. С.,

Куцак Л. В.,

Петрович С. Д.,

Уманець В. 0,

Кобися А. П.,

Кобися В. М.