Витяг з протоколу № 9 від 11.12.14 спільного засідання відділу дослідження і проектування навчального середовища та відділу лабораторних комлексів засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Науковий звіт про виконання плану наукової роботи спільної науково-дослідної лабораторії з проблем використання інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету (ВДПУ) й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (ІІТЗН)

Моногорафія Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах [монографія] / за заг. ред. доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України  Р. С. Гуревича. — Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. — 425 с.