План роботи спільної науково-дослідної лабораторії

«Формування інформаційно-освітнього середовища для підготовки

учнів ПТНЗ на основі технологій електронних соціальних мереж» на 2016 рік

 

Назва етапу

Термін

виконання

Склад

виконавців

Очікувані результати

2 етап, теоретико-

моделювальний

01.2016-

12.2016

Кадемія М. Ю.,

Шевченко Л. С.,

Кізім С. С.,

Люльчак С. Ю.,

Куцак Л. В.,

Уманець В. О,

Кобися А. П.,

Кобися В. М.

Теоретично обґрунтовано та розроблено

модель ІОС навчання учнів ПТНЗ із

використанням технологій електронних

соціальних мереж.

Визначено особливості педагогічного

проектування ІОС навчання учнів ПТНЗ на

основі технологій електронних соціальних

мереж.

Теоретично обґрунтовано організаційно-

педагогічні умови та розроблено модель

підготовки учнів ПТНЗ у інформаційно-

освітньому середовищі (ІОС) на основі

технологій електронних соціальних мереж

для формування ІОС навчання учнів ПТНЗ.

Підготовлено педагогічний експеримент.