План роботи спільної науково-дослідної лабораторії

«Формування інформаційно-освітнього середовища для підготовки

учнів ПТНЗ на основі технологій електронних соціальних мереж» на 2015 рік

 

Назва етапу

Термін

виконання

Склад

виконавців

Очікувані результати

1 етап, аналітико-

констатувальний

09.2015-

12.2015

Кадемія М. Ю.,

Шевченко Л. С.,

Кізім С. С.,

Люльчак С. Ю.,

Куцак Л. В.,

Уманець В. О,

Кобися А. П.,

Кобися В. М.

Визначено понятійно-термінологічний апарат дослідження; створено глосарій за темою дослідження.

Проведено огляд, критичний аналіз і систематизацію світового та вітчизняного досвіду; зроблено висновки щодо тенденцій розвитку в галузі використання технологій електронних соціальних мереж з метою формування інформаційно-освітнього середовища навчання учнів ПТНЗ.

Визначено та проаналізовано ступінь розроблення проблеми дослідження. Підготовлено реферативний огляд за темою. Теоретично обґрунтовано та розроблено концепцію програми дослідження, визначено предмет і об'єкт дослідження.