Ректору

Вінницького державного

педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

проф. Шестопалюку О.В.

 

студента ОКР «спеціаліст» групи «А»

очної форми навчання

спеціальності «Трудове навчання

і основи інформаційних технологій»

Інституту математики,

фізики і технологічної освіти

Іванова Петра Миколайовича

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу дозволити мені виконувати у 2010-2011 н. р. дипломну роботу «Педагогічні умови інформатизації навчального закладу» замість складання державного екзамену «Інформаційно-комунікаційні технології з методикою викладання в СЗШ ІІІ ступеня».

Науковим керівником прошу призначити доцента кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Гордійчук Г.Б.

 

 

09.09.2010 р.                                                                   (підпис)

 

Науковий керівник                                доц. Гордійчук Г.Б.               

Зав. кафедри                                           доц. Кадемія М.Ю.