Протокол захисту дипломних робіт 2008-2009 року

 

Протокол захисту курсових робіт 2008-2009 року

 

Протокол захисту курсових робіт 2009-2010 року

 

Протокол захисту курсових робіт 2010-2011 року (денна форма навчання)

 

Протокол захисту курсових робіт 2010-2011 року (заочна форма навчання)

 

Протокол захисту курсових робіт 2010-2011 року (денна форма навчання)

 

Протоко попереднього захисту магістерських робіт 2011-2012 н.р.

 

Протокол попереднього захисту дипломних робіт студентів очної форма навчання ОКР «бакалавр» 2011-2012 н.р.

 

Протокол попереднього захисту дипломних робіт студентів заочної форма навчання ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» 2011-2012 н.р.

 

Протокол попереднього захисту дипломних робіт студентів денної форма навчання ОКР «спеціаліст» 2011-2012 н.р.

 

Протокол попереднього захисту дипломних робіт студентів денної форма навчання ОКР «спеціаліст» та «магістр» 2012-2013 н.р.

 

Протокол попереднього захисту дипломних робіт студентів заочної форма навчання ОКР «спеціаліст» та «магістр» 2012-2013 н.р.
 

 Протокол захисту курсових робіт 2016-2017 року (денна форма навчання)