Проблема - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Евристична технологія навчання

Перейти до вмісту

Головне меню:

Проблема

    Сучасному суспільству потрібні ініціативні, винахідливі, з відчуттям нового, із здатністю адаптуватися до умов, що змінюються громадяни. Тому перед освітою постає завдання щодо розвитку учнів, залучення їх до творчої діяльності. Це можливо здійснити за допомогою введення у навчальний процес евристичного навчання. Мета його полягає в розкритті індивідуальних можливостей учнів і вчителів, та з допомогою їхньої діяльності створення освітніх продуктів. Таку діяльність варто впроваджувати з початкової ланки освіти і можливо здійснити за умови використання різних евристик (класифікації евристик, форм включення їх до змісту, співвідношення логічної і евристичної складових у навчанні, формуванні евристичної діяльності тощо).
    Впровадження евристичного навчання у програму початкової школи потребує підготовки педагога, орієнтованого на творчий розвиток учня, а також на творчий саморозвиток і самовдосконалення. Як показує практика, вчитель не завжди спрямовує свою педагогічну діяльність на творче розв’язання педагогічних проблем, здійснює орієнтацію на професійне самовдосконалення та особистісний розвиток. Як правило, педагоги для виконання навчальної програми користуються репродуктивними методами, не застосовуючи евристичних методів і прийомів для формування творчого мислення молодших школярів.
    За таких умов актуальним стає завдання підготовки майбутнього вчителя до використання таких методів і прийомів, що сприятимуть творчій діяльності учнів, їхньому евристичному навчанню.
    Тому мета даного Веб-квесту полягає в тому, щоб ознайомити майбутніх учителів початкових класів з технологією евристичного навчання з його методами і прийомами та впливу даної технології на якість підготовки останніх, а також у створенні студентами власних евристичних завдань з різних предметів початкової ланки освіти.
    Кінцевим результатом проекту є творча продукція студентів у вигляді евристичних завдань, а також розробка відповідної документації до проекту.
 
Назад до вмісту | Назад до головного меню