Мета евристичного навчання - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Евристична технологія навчання

Перейти до вмісту

Головне меню:

Мета евристичного навчання

    Мета евристичного навчання полягає в тому, щоб дати учням можливість творити знання, створювати освітню продукцію з усіх навчальних предметів, навчити їх самостійно розв'язувати проблеми, які при цьому виникають.
    Забезпечити досягнення цієї мети допомагає такий принцип: з усіх питань навчальної програми учні можуть створювати свої аналоги. Вони можуть визначити індивідуальний зміст занять із предмета, поставити цілі, відібрати теми, спланувати, проконтролювати й оцінити свою роботу. 
Чим вищий ступінь включення учнів у конструювання власної освіти забезпечує вчитель, тим повніше виявляється їх індивідуальна самореалізація.
    У традиційному навчанні вчитель «дає» матеріал предметів, повідомляє «знання», викладає правила та закони, а діти їх засвоюють. Уважається, що збільшення знань, як особистих, так і загальнолюдських, можливе тільки після ознайомлення з уже наявними. В евристичному навчанні з будь-якого важливого питання учні зазвичай викладають свою думку, судження або припущення. 
    Для цього їм пропонується реальний значущий об’єкт (природне явище, історична подія, матеріал для конструювання тощо), а не готові знання про нього. Наприклад, вивчаючи склад речення, учні конструюють своє правило його побудови; розв’язуючи задачу, знаходять способи її розв’язання; вивчаючи поняття чи явище, пропонують своє визначення або пояснення.
    З дитячими версіями та судженнями вчитель працює як з особливим особистісним змістом освіти, допомагає учням оформити та виразити свою думку.
    Особлива увага приділяється неординарним, нестандартним судженням і роботам. Учні за допомогою вчителя уважно аналізують продукцію своїх однокласників, ставляться до неї критично, але доброзичливо.
    Отримані учнями продукти діяльності (гіпотеза, твір, виріб тощо) співставляються з культурно-історичними аналогами. Кожний учень переосмислює, добудовує або драматизує свій первинний результат. Відбувається особистісне освітнє зростання учня (його знань, почуттів, здібностей, досвіду), створюється відповідна продукція. Результатом даного етапу навчання є, з одного боку, особистісний розвиток і продукція самих учнів, з іншого – засвоєння й особистісна оцінка ними загальноприйнятих досягнень людства, у тому числі й освітніх стандартів.
    Завершує цикл евристичного навчання рефлексія – усвідомлення учнями способів власної діяльності, фіксація досягнутих освітніх результатів. Рефлексія виявляє «сухий залишок» діяльності, позначає усвідомлені дітьми освітні результати, виявляє проблеми, які при цьому виникли. Результат діяльності учня виступає не тільки особистісним, а й у певному сенсі загальнокультурним зростанням, а учень включається в культурно-історичні процеси в якості їх повноправного учасника. Учню немає потреби перевідкривати всі знання та досвід людства. Але головні питання буття та фундаментальні проблеми досліджуваних курсів первинно починають вирішуватись в особистій діяльності учня.
    Творчість – завжди вихід за рамки, зміна існуючих знань, розуміння, норм, створення нового змісту, не включеного попередньо до програми засвоєння. Тому в евристичному навчанні контролю підлягає не стільки ступінь засвоєння готових знань, скільки творче відхилення від них. Основний критерій оцінки – особистісне зростання учня, порівняння його із самим собою за певний період навчання. Перевірці й оцінці, а також само- та взаємооцінці підлягають:
а) розвиток особистісних якостей учня,
б) його творчі досягнення з досліджуваних предметів,
в) рівень засвоєння та випередження освітніх стандартів.
    Межі застосування дидактичної евристики визначаються конкретним учителем, батьком або школою, котрі вибирають орієнтацію на розвиток обдарованості учнів і продуктивний тип освіти. Самі учні, як правило, із задоволенням сприймають можливість творчого самовираження, досягаючи та перекриваючи при цьому загальноприйняті освітні нормативи.
 
Назад до вмісту | Назад до головного меню