Висновок - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Евристична технологія навчання

Перейти до вмісту

Головне меню:

Висновок

    Застосування комп'ютерних технологій навчання дозволяє видозмінювати весь процес викладання, реалізовувати модель особистісно-орієнтованого навчання, інтенсифікувати заняття, а головне - удосконалювати систему самостійної підготовки студентів. Застосування проектної методики навчаннястудентів сприяє розвиткові особистості майбутнього фахівця, дозволяє створити цілісну дидактичну модель вивчення методик викладання предметів початкового циклу з використанням евристичної технології навчання, розвиває ініціативу, впевненість в собі, уміння творчо виконувати поставлені завдання, самостійно приймати відповідальні рішення, захищати власну точку зору, критично мислити. Методика використання веб-квестів у навчальному процесі розвиває пізнавальну активність студентів та навички самостійного одержання знань; активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання та його якості.
    За допомогою даного Веб-квесту, ми показали як можна розв'язати проблему підготовки майбутнього вчителя до застосування евристичного навчання на різних предметах початкового циклу.
    В процесі роботи, студенти ознайомились з евристичною технологією навчання, з метою евристичного навчання, сформували вміння відрізняти евристичне навчання від проблемного і розвивального, ознайомились з методами евристичного навчання. А також використовуючи дані методи створили власні евристичні завдання з того чи іншого предмету початковлї ланки освіти і представили їх у формі презентації.
 
Назад до вмісту | Назад до головного меню