Критерії оцінювання - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Евристична технологія навчання

Перейти до вмісту

Головне меню:

Критерії оцінювання

Розділи для оцінювання91-100 балів (відмінно)75-90 балів
(добре)
61-74 бали
(задовільно)
Пошукова робота
Робота над проектом демонструє чітке розуміння поставленої задачі щодо виконання завдання. Використана достатня кількість джерел для підготовки проекту.Cтудентом підібрані як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел.
Для проекту підібрані матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело,студент не проводить аналізу та оцінки матеріалу.
Опрацювання та систематизація
матеріалу
Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовано; всі матеріали мають відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел.Інформація для проекту взята з достовірних джерел але спостерігається неточність в окремих розділах або не має відношення до теми.Добірка матеріалу проведена не згідно плану; інформація неточна або не має відношення до теми; відповіді на запитання неповні, студент не робить спроби оцінити або проаналізувати інформацію.
Результативність виконаного
проекту
Подання інформації є чітким та послідовним; весь обсяг матеріалу має безпосереднє відношення до теми. Аналіз та оцінка матеріалу демонструється студентом на високому рівні.Точність і структурованість інформації; оформлення роботи зроблено згідно вимог. Недостатньо виражена власна позиція й оцінка інформації. Робота схожа на інші проектні роботи студентів, що працювали над проектом.Структура проекту не має логічної побудови, проект поданий зовні непривабливо; студент не дає чіткої відповіді на питання, поставлені викладачем.
Трансформація
та імплементація проекту
Представлено різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і в роботі відображена точка зору творчої групи.Студент демонструє лише одну точку зору на проблему;може проводити порівняння, але у висновках не видно повного розуміння вирішення конкретної проблеми.
Студент лише копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; студент не уміє прогнозувати подальший можливий хід дії, робота недостатньо відповідає темі Web Quest.
 
 
Назад до вмісту | Назад до головного меню