WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Евристична технологія навчання

Перейти до вмісту

Головне меню:

    Термін «евристика» походить від грецького εύρηκα (еврика) – знайшов, відкрив.
    В даний час використовується кілька значень цього терміну. Евристика може розумітися як:
1. науково-прикладна дисципліна, що вивчає творчу діяльність;
2. прийоми вирішення проблемних (творчих, нестандартних, креативних) завдань в умовах невизначеності, які звичайно протиставляються формальним методам вирішення, що операється, наприклад, на точні математичні алгоритми;
3. метод навчання;
4. один із способів створення комп’ютерних програм.

    Евристична технологія – це технологія, яка спрямована на формування творчих здібностей учнів, на створення ситуацій, в яких можлива їх творча самореалізація.
 
Назад до вмісту | Назад до головного меню