Бурлімова Богдана Миколаївна

  
Спеціальність 015 Професійна освіта.
   Форма навчання денна.
   Наукові керівники - д. пед.н., проф., акад. Гуревич Р.С., д. пед.н., проф. Іванченко Є. А.
  Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи у вивченні іноземної мови в умовах змішаного навчання»
.

 

 

Коваль Людмила Михайлівна

 Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання заочна.
 Науковий керівник - д. пед. н., проф. Шевченко Л.С.
 Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища»

 

 

Ланова Лариса Миколаївна 

Спеціальність 015 Професійна освіта.
Форма навчання заочна.
Науковий керівник - к. пед. н., проф. Кадемія М.Ю.
Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів технологій до інновацій у педагогічній діяльності»  

 

Пилипенко Ярослава Русланівна

 Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання денна.
 Науковий керівник - д. пед.н., проф. Лазаренко Н.І.
 Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі».

 

 

Суслов Володимир Володимирович
 
  Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання заочна.
 Наукові керівники - д. пед..н., проф., акад. Гуревич Р.С., д. пед. н., проф. Іванченко Є.А.
 Тема дисертаційного дослідження: «
Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх офіцерів у викладанні загальновійськових дисциплін».

 

 

Яслинська Катерина Михайлівна
 
  Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання денна.
 Наукові керівники - д. пед. н., проф., акад. Гуревич Р.С., д. пед. н., проф. Іванченко Є.А.
 Тема дисертаційного дослідження: «
Підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі до вивчення німецької мови як другої іноземної мови».

 

 

 Григорчук Тетяна Вікторівна
 
  Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання денна.
 Науковий керівник – д.пед.н.,проф., акад. Гуревич Р.С.
 Тема дисертаційного дослідження: «
Підготовка майбутніх вчителів початкової освіти до формування логічного мислення учнів «Нової української школи».

 

 

 Ільніцька Тетяна Сергіївна
 
  Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання заочна.
 Науковий керівник – д.пед.н.,проф., акад. Гуревич Р.С.
 Тема дисертаційного дослідження: «
Підготовка здобувачів освіти в медичних коледжах до професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі».

 

 

Севастьянова Марина Сергіївна
 
  Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.
 Форма навчання заочна.
 Науковий керівник – к.пед.н., проф. Кадемія М.Ю.
 Тема дисертаційного дослідження: «
Формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічних закладів вищої освіти».

 

 

 Сорочан Марина Петрівна
 
  Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання заочна.
 Науковий керівник – д.пед.н.,проф. Шевченко Л.С.
 Тема дисертаційного дослідження: «
Підготовка айбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до інклюзивного навчання із застосуванням інноваційних технологій».


 

 Титаренко Віталій Васильович
 
  Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання заочна.
 Науковий керівник – д.пед.н., проф. Шевченко Л.С.
 Тема дисертаційного дослідження: «
Педагогічні умови підготовки майбутніх кваліфікованих робітників художнього профілю у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

 

 

 Токар Любов Петрівна
 
  Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання заочна.
 Науковий керівник – д.пед.н., проф. Шевченко Л.С.
 Тема дисертаційного дослідження: «
Підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до впровадження інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому просторі».

 

 

 Каричківський Микола Ігорович
 
  Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання заочна.
 Науковий керівник – д.пед.н., проф. Гуржій А.М.
 Тема дисертаційного дослідження: «
Формування графічної компетентності у студентів комп’ютерного профілю у коледжах».

 

 

Чепелевська Марія Миколаївна
 
  Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання заочна.
 Науковий керівник – к.пед.н., проф. Кадемія М.Ю.
 Тема дисертаційного дослідження: «
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців туристичної галузі».

 

 

Фу Гуан
 
  Спеціальність 015 Професійна освіта.
 Форма навчання заочна.
 Науковий керівник - д. пед.н., проф. Гуревич Р.С
 Тема дисертаційного дослідження: «
Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх офіцерів у викладанні загальновійськових дисциплін».