Угода

Положення

Технічне завдання

 

 

Відповідальні: к.п.н. ст. викладач Уманець В.О.