Протокол захисту

науково-педагогічної практики студентів-магістрантів

від 10.04.2008 р.

 

ВИСТУПИЛИ:

Кадемія М.Ю. проінформувала, що по кафедрі інформаційних технологій та інноваційних методик навчання науково-педагогічну практику з 2.03 по 5.04.08 р. проходило 5 магістрів під керівництвом викладачів кафедри, за якими вони були закріплені:

1. Письменний В.В. (під керівництвом доц. Коношевського Л.Л.).

2. Гадзира В. М. (під керівництвом доц. Гордійчук Г.Б.).

3. Житник Л.В. (під керівництвом асист. Фуштей І.А.).

4. Савіцька Л.А. (під керівництвом ст. викл. Шахіної І.Ю.).

5. Горчук К. В. (під керівництвом ст. викл. Шевченко Л.С.).

Студенти проводили заняття, створювали анімаційні фрагменти, електронні навчально-методичні комплекси, з якими вони ознайомилися під час вивчення методики з інформаційних технологій.

Коношевський Л.Л. зазначив, що студент Письменний Вадим Васильович добросовісно віднісся до завдань, які перед ним були поставленні.  Розробив 5 електронних навчально-методичних комплексів, які великі за обємом і складністю, вони вже підключені на сайт кафедри. Провів 4 заняття із студентами 1 курсу з дисципліни Інформатика і ЕОМ на тему Робота у Word. Зауважень до роботи студента немає, оцінка за науково-педагогічну практику відмінно.

Гордійчук Г.Б. сказала, що задоволена роботою магістра Гадзира Вячеслава Миколайовича. Студент проводив заняття з дисципліни Основи роботи з ПК. Займався пошуком інформації в мережі Інтернет. Для дисципліни Інформаційні технології в освіті підготував новий матеріал для лекцій, роздатковий матеріал. Під час проведення занять отримав схвальні відгуки студентів, користувався авторитетом серед них. Зауважень до роботи студента немає, оцінка за науково-педагогічну практику відмінно.

Шахіна І.Ю. сказала, що під її керівництвом науково-педагогічну практику виконувала студентка Житник Людмила Василівна. Провела 4-ри лабораторні заняття, до яких постійно була підготовлена на високому рівні. Впорядковувала матеріали виховних годин для подальшого їх підключення на сайт кафедри. Зауважень до роботи студентки Людмили Василівни  немає, оцінка за науково-педагогічну практику відмінно.

Фуштей І.А. повідомив, що керував практикою студентки-магістрантки Савицької Лілії Аліківни. Студентка проводила лабораторні заняття з дисципліни ОРПК. Добросовісно готувалась до лабораторних занять, допомагала у підготовці роздаткового матеріалу; друкувала тексти лекцій, знаходила нову інформацію в мережі Інтернет. Зауважень до роботи студентки немає, оцінка за науково-педагогічну практику відмінно.

Шевченко Л.С. повідомила, під її керівництвом науково-педагогічну практику проходила студентка магістратури Горчук Катерина Вікторівна. Практикантка провела 13 занять (лекції і лабораторні) у студентів 4-го і 5-го курсів ІПТЕФН з предметів: Система управління базами даних, Технічні засоби ПЕОМ та оргтехніка. Зокрема студенткою було організовано і проведено відкрите заняття (лекцію) для студентів групи ;-А на тему: Засоби і методи копіювання документів, оперативна поліграфія. Катерина Вікторівна проаналізувала і систематизувала велику кількість науково-методичних матеріалів. Сумлінно працювала над розробкою планів-конспектів. Під час проведення занять використовувала періодичну літературу, навчальні посібники, мультимедійні засоби навчання, оргтехніку. Справедлива, компетентна, має авторитет серед студентів. Оцінка за науково-педагогічну практику відмінно.

 

УХВАЛИЛИ:

Кадемія М.Ю. зауважила, що за умови остаточного доопрацювання матеріалів студентами (так як робота велика, а годин на практику відведено замало), практика студентам буде зарахована. Це дасть користь для подальшої наукової роботи як студентів, так і викладачів. Всі матеріали, що були створені студентами магістратури разом із наставниками буде підключено на відповідну сторінку сайту кафедри.

Зауважень до роботи студентів немає.

 

 

 

 

Зав. кафедрою                                                         проф. Шестопалюк О.В.