Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

 

 

 

 

Затверджую:

Перший проректор –

з науково – педагогічної   роботи   А.Д.Ткаченко

 

________________________________________

 

“____” _____________________________200_р.

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

СТУДЕНТА  МАГІСТРАТУРИ

                  

                   Прізвище ___________________________________________

 

                   Ім’я ________________________________________________

 

                   По батькові __________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця – 2007р.

Вінницький державний педагогічний університет

Імені Михайла Коцюбинського

 

 Зарахований (а)  до магістратури (дата і номер наказу) _______________________________________________________________

 

Строк закінчення магістратури _______________________________________________________________

 

Інститут (факультет) _______________________________________________________________

 

Кафедра _______________________________________________________________

 

Спеціальність _______________________________________________________________

 

Кваліфікація _______________________________________________________________

 

Тема  дипломної  роботи _________________________________________

 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Затверджена на засіданні кафедри(№ протоколу )_____________________

_______________________________________________________________

Протокол №________ від ”___” _________________________200__р.

Науковий керівник _______________________________________________________________

 

 

АНКЕТНІ ДАНІ

Прізвище ________________________________________________________________

 

Ім’я ____________________________________________________________________

 

По батькові ______________________________________________________________

 

Дата, рік і місце народження _______________________________________________

 

Адреса місця проживання _________________________________________________

 

 

 

Паспортні дані ___________________________________________________________

 

Ідентифікаційний номер ___________________________________________________

 

Сімейний стан ___________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

Закінчував (ла) ВНЗ за освітньо – кваліфікаційним  рівнем ______________________

 

________________________________________________________________________

 

Отримав (ла) диплом з відзнакою, звичайного зразка (підкреслити)

Які праці науково – дослідного, педагогічного характеру має?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснювальна записка до вибору теми дипломної роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Календарний план роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий план І семестру

1.  Науково – дослідна робота

1.1Теоретична роботи

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Експерементальна (дослідна) робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3Участь в конференціях та семінарах, публікація статей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестація магістранта  науковим керівником

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         Атестацію затверджено (підписи декана , завідувача кафедри)

 

                                                    ______________________________________________

Навчальні дисципліни І семестру

п/п

Назва дисциплін,

та практик

Кількість годин за планом

Прізвище викладача

Оцінка

Дата складання

 

лк

сем

пр

лаб

Іспит

Залік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис Директора (декана)________________________________________________

 

 

Робочий план ІІ семестру

2.     Науково – дослідна робота

1.1Теоретична роботи

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Експериментальна (дослідна) робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3Участь в конференціях та семінарах, публікація статей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестація магістранта  науковим керівником

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         Атестацію затверджено (підписи декана , завідувача кафедри)

 

                                                    ______________________________________________

Навчальні дисципліни ІІ семестру

п/п

Назва дисциплін,

та практик

Кількість годин за планом

Прізвище викладача

Оцінка

Дата складання

 

 

лк

сем

пр

лаб

Іспит

Залік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис Директора (декана)_____________________________________________

Допуск до державної атестації

Студент(ка) магістратури ________________________________________________

За час навчання повністю виконав(ла) навчальний план магістерської підготовки з такими оцінками

 

         Відмінно ____________________%

         Добре ______________________%

         Задовільно __________________%

Допускається до захисту дипломної роботи

Директор (декан)________________________________________________

                                                        (підпис)

 

Державна атестація

 

Студент (ка)_____________________________________________________________

 

 захистив(ла)дипломну роботу “___”________________________200_р.

 

На тему: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

З оцінкою ___________________________

 

РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Дата                     Підпис голови і членів ДЕК____________________ М.П.