ЗВІТ

про результати проведення

навчальної практики з інформаційних технологій

2012-2013 н. р.

 

Відповідно до навчальних планів підготовки фахівців спеціальності 7.01010301 «Технологічна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра студенти групи «А» спеціалізація «Основи інформатики» Інституту математики, фізики і технологічної освіти в 1-му півріччі пройшли навчальну практику з інформаційних технологій терміном 2 тижні з 17  по 30 вересня 2012 року.

Відповідно до наказу по університету № 603 від 12.09.2012р. «Про проведення навчальної практики» студенти проходили практику на базі Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища та закріплені за такими викладачами ВМВПУ:

№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

студента-практиканта

ПІП викладача ВМВПУ

1

Бабич С. В.

Колісник К.В.

2

Горлей Ю. О.

Щербанюк Л.О.

3

Гусак М. С. 

Помаз Н.В.

4

Дерябін Я. О.

Коломійчук Л.О.

5

Ілюсь О. А.

Петелько В.В.

6

Коваль Б. О.

Помаз Н.В.

7

Ковальов К. Г.

Щербанюк Л.О.

8

Лисак В. О.

Мельнічук Л.В.

9

Лошак Б. В.

Мельнічук Л.В.

10

Ляшко О. А.

Мельнічук Л.В.

11

Мазурик В. І.

Ткачук Г. Е.

12

Олійник І. А.

Колісник К.В.

13

Поліщук С. М.

Колісник К.В.

14

Славінська Г. В. 

Корженко С.Г.

15

Яворська Р. Ю.

Тютюнник М.М.

16

Гринчишина К. А.

Ткачук Г. Е.

17

Кириленко В. О.

Коломійчук Л.О.

18

Кукіль Ю. О.

Ткачук Г. Е.

19

Романюк О. Б.  

Похолюк О. М.

20

Стратій Д. А.

Маліхатко О.Ф.

21

Сулима В. В.

Похолюк О. М.

 

Проходження практики сприяло поглибленню систематизації знань, які одержали студенти в процесі вивчення спеціальних дисциплін під час навчання в університеті: «Мультимедійні засоби навчання», «Алгоритмічні мови програмування», «Системи керування базами даних», «Системне програмне забезпечення», «Методика зхастосування комп’ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу», Flash-анімації, технології Web 2.0, Web 3.0,

Всі студенти систематично відвідували ВМВПУ, виконували завдання згідно з розробленою програмою. Кожен із студентів виконував індивідуальне творче завдання відповідно до дисциплін, що вивчаються та виносяться на практику, а також розміщено на інформаційно-освітньому порталі кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. Упродовж проходження практики керівниками практики проводилося консультування.

З метою контролю за проходженням практики керівниками практикою здійснювалося відвідування ВМВПУ на робочих місцях практикантів та аналіз виконаних робіт.

Під час практики студенти готували дидактичний матеріал, створювали ЕНКМ, працювали в підструктурах навчального закладу, приймали участь у створенні електронних підручників на гіпермедійній основі, тестових завдань, створювали власні Web-сторінки та наповнювали їх, що підтверджено практичними матеріалами.

 

 

 

Керівник практики –

доцент кафедри інноваційних

та інформаційних технологій в освіті                              М.Ю. Кадемія