ЗВІТ

про результати проходження практики

з інформаційних технологій

викладача кафедри інформаційних технологій в освіті

доц. Кадемії М.Ю.

 

Відповідно до навчального плану студенти групи «А» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності «Технологічна освіта», спеціалізації «Вчитель технологій, профільного навчання з основ інформаційних технологій і креслення» Інституту математики, фізики і технологічної освіти у 9 семестрі проходили навчальну практику терміном 2 тижні з 19 по 30 вересня 2011 року. Відповідно до наказу по університету № 606 від 08.09.2009 р. «Про організацію і проходження навчальної практики» для проходження практики були направлені у ВМПВУ та закріплені за викладачами наступні студенти (Наказ ВМВПУ № 223/04-02 від 14.09.2009 р.)

 

№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

студента-практиканта

Викладач, майстер

1

Базелюк Олександр Миколайович

Коломійчук Лариса Олександрівна

2

Головчук Марія Олександрівна

Коломійчук Лариса Олександрівна

3

Дусанюк Наталія Василівна

Ящук Сергій В’ячеславович

4

Заруцький Богдан Миколайович

Ящук Сергій В’ячеславович

5

Ковальчук Дмитро Іванович

Щербанюк Лариса Олександрівна

6

Маснюк Віктор Сергійович

Кандибальський Андрій Васильович

7

Папушой Олександра Олександрівна

Сивак Олена Іванівна

8

Пугач Роман Вікторович

Коваль Інна Андріївна

9

Пунько Ярослав Олегович

Мельнічук Людмила Василівна

10

 Сирота Олег Вікторович

Мельнічук Людмила Василівна

11

Солоднюк Віктор Миколайович

Лукашенко Марія Михайлівна

12

Харабара Вадим Васильович

Черниш Тамара Миколаївна

13

Андрющенко Микола Петрович

Московський Борис Андрійович

14

Войнаровський Андрій Сергійович

Ткачук Ганна Едуардівна

15

Дунаєвська Наталія Василівна

Ткачук Ганна Едуардівна

16

Заводнюк Віта Леонідівна

Капітанчук Валентина Олександрівна

17

Зінченко Дмитро Валерійович

Черниш Тамара Миколаївна

18

Макоцьоба Юлія Сергіївна

Пахолюк Олена Миколаївна

19

Тихоненко Олександр Павлович

Іваніщева Ольга Анатолівна

 

Проходження практики сприяло поглибленню систематизації знань, які одержали студенти в процесі вивчення спеціальних дисциплін під час навчання в університеті: «Мультимедійні засоби навчання», «Алгоритмічні мови програмування», «Текстові редактори», «Графічні редактори», «Бази даних», «Табличні процесори», «Web-технології», Flash-анімації, технології Web 2.0, Web 3.0, «Використання комп’ютерної техніки для викладання загальноосвітніх дисциплін».

Всі студенти систематично відвідували ВМВПУ, виконували завдання згідно з розробленою програмою. Кожен із студентів виконував індивідуальне творче завдання відповідно до дисциплін, що вивчаються та виносяться на практику. Упродовж проходження практики керівниками практики проводилося консультування.

З метою контролю за проходженням практики керівниками практикоюздійснювалося відвідування ВМВПУ на робочих місцях практикантів.

Під час практики студенти готували дидактичний матеріал, створювали ЕНКМ, працювали в підструктурах навчального закладу, приймали участь у створенні електронних підручників на гіпермедійній основі, тестових завдань, створювали власні Web-сторінки та наповнювали їх.

 

 

 

Керівники практики –

доцент кафедри інноваційних

таінформаційних технологій в освіті                         М.Ю. Кадемія

 

Асистент                                                                      В. М. Кобися