ЗВІТ

про результати проходження практики

з інформаційних технологій

викладача кафедри інформаційних технологій в освіті

доц. Кадемії  М.Ю.

 

Відповідно до навчального плану студенти групи «А» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», спеціалізація «Основи інформаційних технологій» Інституту математики, фізики і технологічної освіти у 9 семестрі проходили навчальну практику терміном 2 тижні з 14 по 26 вересня 2009 року Відповідно до наказу по університету № 606 від 08.09.2009 р. «Про організацію і проходження навчальної практики» для проходження практики були направлені у ВМПВУ та закріплені за викладачами наступні студенти (Наказ ВМВПУ № 223/04-02 від 14.09.2009 р.)

 

П.І.Б.

Викладач

1.                  

Базелюк  Михайло  Іванович

Мельнічук Людмила Василівна

2.                  

Вітик Володимир  Павлович

Ластівка Ірина Володимирівна

3.                  

Вознюк  Наталія  Вікторівна

Бережок Світлана Михайлівна

4.                  

Гонтара Ярослав Анатолійович

Мельнічук Людмила Василівна

5.                  

Ковальов Олександр  Георгійович

Коваль Олена Петрівна

6.                  

Мільченко Олена  Анатоліївна

Кандибальський Андрій Васильович

7.                  

Онуфрійчук  Олексій  Юрійович

Жиліна Людмила Володимирівна

8.                  

Прияцелюк Павло Сергійович

Пахолюк Олена Миколаївна

9.                  

Продан  Наталія  Михайлівна

Коломійчук Лариса Олександрівна

10.             

Свінціцький  Андрій  Антонійович

Ткачук Ганна Едуардівна

11.             

Славінський Олександр Віталійович

Ткачук Ганна Едуардівна

12.             

Слободянюк Олександр Володимирович

Черниш Тамара Миколаївна

13.             

Стромило Іван Миколайович

Грибик Тетяна андріївна

14.             

Танасійчук  Андрій  Вячеславович

Пахолюк Олена Миколаївна

15.             

Теслюк Олександр Вікторович

Колісник Катерина Вікторівна

16.             

Федорець  Катерина  Петрівна

Коломійчук Лариса Олександрівна

17.             

Дзюба Анатолій Анатолійович   

Іваніщева Ольга Анатоліївна

 

Проходження практики сприяло поглибленої систематизації знань, які одержали студенти в процесі вивчення спеціальних дисциплін під час навчання в університеті: «Мультимедійні засоби навчання», «Алгоритмічні мови програмування», «Текстові редактори», «Графічні редактори», «Бази даних», «Табличні процесори», «Web-технології», Flash-анімації, технології Web 2.0, Web 3.0 та ін.

Всі студенти систематично відвідували ВМВПУ, виконували завдання згідно з розробленою програмою. Упродовж проходження практики керівником практики проводилося консультування.

З метою контролю за проходженням практики керівник практики відвідувала ВМВПУ та робочі місця практикантів.

Під час практики студенти готували дидактичний матеріал, створювали ЕНКМ, працювали у підструктурах навчального закладу, брали участь у створенні електронних підручників на гіпертекстовій основі, тестових завдань та ін.

 

 

 

Керівник практики –

доцент кафедри

інформаційних технологій в освіті                                       М.Ю. Кадемія