ЗВІТ

про результати проведення

навчальної практики з інформаційних технологій

2013-2014 н. р.

 

Відповідно до навчальних планів підготовки фахівців спеціальності 7.01010301 «Технологічна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра студенти групи «А» спеціалізація «Основи інформатики» Інституту математики, фізики і технологічної освіти в 1-му півріччі пройшли навчальну практику з інформаційних технологій відповідно договору № 57 від 10.09.2013 р. між  Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського та ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» терміном 2 тижні з 16  по 29 вересня 2013 року.

Навчальна практика з інформаційних технологій здійснювалась на базі Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища, студенти були закріплені за такими викладачами ВМВПУ:

№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

студента-практиканта

ПІП викладача ВМВПУ

1

Нікітін В.І.

Коломійчук Л.О.

2

Пунько І.О.

Коломійчук Л.О.

3

Лукаш Д.І. 

Мельнічук Л.В.

4

Максимчук І.С.

Ткачук Г. Е.

5

Квасюк В.О.

Маліхатко О.Ф.

6

Загирняк С.К.

Пахолюк О.М.

7

Біленька В.А.

Грибик Т.І.

8

Герасименко О.В.

Бережок С.М.

9

Шийович С.В.

Помаз Н.В.

10

Шуляк Я.К.

Сивак О.І.

11

Мустафаєва Д.Д.

Біла Л.І.

12

Гедз Т.І.

Черниш Т.М.

13

Бацко Т.Є.

Щербанюк Л.О.

 

Практика здійснювалась відповідно діючої програми з навчальної практики з інформаційних технологій, що сприяло систематизації знань, які були набуті під час вивчення теоретичних дисциплін: «Мультимедійні засоби навчання», «ІКТ у навчальному процесі», «Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу», Flash-анімації, технології Web 2.0, Web 3.0, Блоги, Веб-квести та ін.

Всі студенти систематично відвідували ВМВПУ, виконували завдання відповідно до розробленої програми. Кожен керівник практики видав індивідуальне завдання, спланував його виконання та поетапно контролював його виконання. Завдання, що виконували студенти, розміщені на інформаційно-освітньому порталі кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

З метою контролю за проходженням практики керівниками практикою здійснювалося відвідування ВМВПУ на робочих місцях практикантів та аналіз виконаних робіт, їхній рівень та якість виконання.

Студенти-практиканти готували динамічні інтерактивні плакати, розробляли сценарії та Веб-сторінки за технологією Веб-квест, приймали участь в розробці тестових завдань, електронного журналу, Блогів та ін.

Як свідчать результати практики, протокол педагогічної ради, творчі роботи студентів, практика досягла своєї мети.

 

(Звіт схвалено на засіданні кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті № 4 від 2 жовтня 2013 р.)

 

 

 

Керівник практики –

доцент кафедри інноваційних

та інформаційних технологій в освіті                              М. Ю. Кадемія