Презентації вибіркових дисциплін

Цикл загальної підготовки 


з/п
Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1 Диґіталізація комунікацій у науковому середовищі Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
2 Екологія цифрового середовища Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
3 LMS: Методика розроблення і використання електронних курсів Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
4 Організація освітнього процесу в цифровій екосистемі навчання Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
5 Публікаційна діяльнсть Кафедра педагогіки і професійної освіти Переглянути
6 Етика науковця Кафедра педагогіки і професійної освіти Переглянути
7 Грантрайтинг і укравління освітніми проектами Кафедра педагогіки і професійної освіти Переглянути
8 Психологія життєвого вибору особистості Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
9 Психологія глобальних змін Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
10 Психологія професійного самоздійснення Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
11 Психологія розвитку освітнього середовища Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
12 Культура усного наукового мовлення Кафедра української мови Переглянути
13 Правове забезпечення наукової й освітньої діяльності Кафедра правових наук та філософії Переглянути

Цикл професійної підготовки