Навчальні програми

Цикл загальної підготовки

1. Філософські засади та методологія наукового дослідження

2. Українська наукова мова

3. Іноземна мова у науковому спілкуванні

4. Наукове письмо іноземною мовою

 

Цикл професійної підготовки

1. Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО

2. Цифровізація наукових досліджень

3. Організація і методика написання докторської (PhD) дисертації з професійної освіти

4. Організація і методика підготовки фахівців у професійних закладах освіти

5. Інноваційно-проєктна і грантова діяльність

6. Методи математичної статистики в обробленні результатів наукових досліджень

7. Педагогічна (асистенська) практика