Робочі програми

 

2016 - 2017 н.р.

 1.  Апаратні засоби ЕОМ  (доц. Кобися В.  М.)

 2.  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (доц. Коношевський Л. Л.)

 3. Вступ до фаху (доц. Бойчук В.М.)

 4. ДА «Комп'ютерні технології з методикою професійного навчання» (проф. Кадемія М.Ю., доц. Гордійчук Г.Б., доц. Кізім С.С.)

 5. Ергономіка інформаційних технологій (доц. Бойчук В.М.)

 6. Застосування комп'ютерних технологій в управлінні ( ст.викл.Уманець В. О.)

 7.  Інформатика (доц. Шахіна І. Ю.)

 8. Інформатика та обчислювальна техніка (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 9. Інформаційні технології у редагуванні ( ст.викл. Люльчак С. Ю.) 

 10. Історія інформатики (доц. Кізім С.С.)  

 11. Комп'ютерна графіка  (доц. Бойчук В.М.)

 12. Комп'ютерне документознавство (ст.викл. Чехместрук І.В.)

 13. Комп’ютерний дизайн (доц. Кізім С.С.)

 14. Комп'ютерні мережі (доц. Кобися В.М.)

 15. Комп'ютерні технології в навчальному процесі   (ст.викл. Кобися А.П.)

 16. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Кізім С.С., доц. Шахіна І. Ю., ст.викл. Кобися А.П., ст.викл. Люльчак С. Ю.)

 17. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання (cпецiальностi Музичне мистецтво*) (доц. Гордійчук Г.Б.)

 18. Комп'ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання (доц. Кізім С.С.)

 19. Логічне програмування та бази даних (доц. Шахіна І. Ю.)

 20. Математичні методи в психології  (доц. Коношевський Л. Л., доц. Кириленко Н.М.) (кафедра психології та соціальної  роботи)

 21. Методика викладання інформаційних технологій (доц. Кізім С.С.)

 22. Методика професійного навчання (проф. Гуревич Р.С., доц. Бойчук В.М.)

 23. Мультимедійні засоби навчання  (напрями підготовки: Початкова освіта, Музичне мистецтво,  Філологія. Українська мова та література,  Філологія. Мова та література (російська, англійська, німецька),  Історія, Фізичне виховання, Спорт,  Здоров’я людини,   Хімія,  Біологія, Географія) (доц. Коношевський Л.Л., доц. Кириленко Н.М., доц. Кобися В.М., доц. Бойчук В.М., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 24. Мультимедійні засоби навчання (для студентів Інституту математики, фізики і технологічної освіти доц. Коношевський Л.Л., доц. Кобися В.М., ст.викл. Уманець В. О.)

 25. Мультимедійні засоби навчання (напрями підготовки: Дошкільна освіта доц. Кириленко Н.М.)

 26. Нові інформаційні засоби навчання (доц. Кириленко Н.М.)

 27. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання (доц. Кириленко Н.М.)

 28. Основи автоматизованих систем проектування (доц. Кириленко Н.М.)

 29.  Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем (доц. Гордійчук Г.Б.)

 30.  Основи теорії автоматичного управління (ст.викл. Уманець В. О.)

 31. Практикум з виробничого навчання (доц. Кобися В.  М., доц. Кобися А. П., доц. Кириленко Н.М.)

 32. Прикладне програмування (доц.Гордійчук Г.Б, ст.викл. Уманець В. О.)

 33. Принципи побудови та захист інформації баз даних (ст.викл. Люльчак С. Ю.)

 34. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (доц. Кобися В.М.)  

 35. Системне програмне забезпечення (ст.викл.Уманець В.О.) 

 36. Спеціальна інформатика (ст. викл. Кобися А. П.)  

 37. Сучасні інформаційні технології в навчанні (доц. Гордійчук Г.Б.)

 38. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (ст.викл. Уманець В.О., ст.викл.Чехместрук І.В.)

 39. Теорія захисту даних в інформаційних системах (ст.викл. Люльчак С.Ю.) (навчальна програма подана  на розгляд Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського)

 40. Теорія управління та інформаційні системи (доц. Коношевський Л.Л.)

 41.  Теорія ймовірності (доц. Кобися В.  М.) (кафедра дошкільної  та початкової освіти)

 42. Навчально-ознайомча практика (доц. Бойчук В.М.)

  42. Технологічна практика (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Кізім С.С., доц. Кобися В.  М., доц. Кобися А. П., ст.викл. Уманець В. О.)

  43.  Педагогічна практика  (проф. Кадемія М.Ю.)