Робочі програми

 

2017 - 2018 н.р.

 1. Апаратні засоби ЕОМ  (доц. Кобися В.  М.)

 2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (доц. Коношевський Л. Л.)

 3. Вступ до фаху (доц. Бойчук В.М.)

 4. ДА «Комп'ютерні технології з методикою професійного навчання» (проф. Кадемія М.Ю., доц. Гордійчук Г.Б., доц. Кізім С.С.)

 5. Ергономіка інформаційних технологій (доц. Бойчук В.М.)

 6. Застосування комп'ютерних технологій в управлінні ( ст.викл.Уманець В. О.)

 7. Інформатика (доц. Шахіна І. Ю.)

 8. Інформатика та обчислювальна техніка (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 9. Історія інформатики (доц. Кізім С.С.)

 10. Інженерна та комп'ютерна графіка (доц. Бойчук В.М.)

 11. Комп'ютерна графіка  (доц. Бойчук В.М.)

 12. Комп'ютерне документознавство (ст.викл. Чехместрук І.В.)

 13. Комп’ютерний дизайн (доц. Кізім С.С.)

 14. Комп'ютерні мережі (доц. Кобися В.М.)

 15. Комп'ютерні технології в навчальному процесі   (доц. Кобися А.П.)

 16. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Кізім С.С., доц. Шахіна І. Ю., доц. Кобися А.П., ст.викл. Люльчак С. Ю.)

 17. Комп'ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання (доц. Кізім С.С.)

 18. Логічне програмування та бази даних (доц. Шахіна І. Ю.)

 19. Методика викладання інформаційних технологій (доц. Кізім С.С.)

 20. Методика професійного навчання (проф. Гуревич Р.С., доц. Бойчук В.М.)

 21. Мультимедійні засоби навчання  (спеціальність: Початкова освіта, Музичне мистецтво,  Філологія. Українська мова та література,  Філологія. Мова та література (російська, англійська, німецька),  Історія, Фізичне виховання, Спорт,  Здоров’я людини,   Хімія,  Біологія, Географія) (доц. Коношевський Л.Л., доц. Кобися В.М., доц. Бойчук В.М., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 22. Основи автоматизованих систем проектування (ст.викл Король В.П.)

 23. Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем (доц. Гордійчук Г.Б.)

 24. Основи теорії автоматичного управління (ст.викл. Уманець В. О.)

 25. Практикум з виробничого навчання (доц. Кобися В.  М., доц. Кобися А. П.)

 26. Прикладне програмування (доц.Гордійчук Г.Б, ст.викл. Уманець В. О.)

 27. Принципи побудови та захист інформації баз даних (ст.викл. Люльчак С. Ю.)

 28. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (доц. Кобися В.М.)  

 29. Системне програмне забезпечення (ст.викл.Уманець В.О.) 

 30. Спеціальна інформатика (доц. Кобися А. П.,ст. викл.Король В.П.)  

 31. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (ст.викл. Уманець В.О., ст.викл.Чехместрук І.В.)

 32. Теорія захисту даних в інформаційних системах (ст.викл. Люльчак С.Ю.)

 33. Теорія управління та інформаційні системи (доц. Коношевський Л. Л.)

 34. Навчально-ознайомча практика (доц. Бойчук В.М.)

 35. Педагогічна практика  (проф. Кадемія М.Ю.)

 36.  Технологічна практика (проф. Кадемія М.Ю., доц. Кізім С.С.,ст. викл. Люльчак С.Ю., ст.викл. Уманець В. О., ст.викл. Король В.П.)

 37. Комп'ютерна обробка психологічних досліджень (доц. Коношевський Л. Л.)