Робочі  програми

 

2017- 2018 н. р.

  1.   ІКТ для аналізу, використання та оброблення наукових даних  (спеціальності 011 053 Психологія ) (доц. Коношевський Л.Л.)

  2. ІКТ для аналізу, використання та оброблення наукових досліджень (доц. Коношевський Л.Л.) (спеціальності091 Біологія, 032 Історія та археологія,  035 Філологія, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 017 Фізкультура і спорт, 103 науки про Землю)

  3. ІКТ для аналізу, використання та оброблення науково-педагогічних досліджень  (спеціальності015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (доц. Коношевський Л.Л.)

  4. ІКТ для аналізу, використання та оброблення науково-педагогічних досліджень (спеціальності 011 Науки про освіту)(доц. Коношевський Л.Л.)

  5. Моделювання в системах відкритої освіти (доц. Коношевський Л.Л.) 

  6. Медійні засоби в освітньо-виховному процесі (доц. Шахіна І.Ю.)

  7. Педагогічні технології в освітньому процесі (проф. Кадемія М.Ю.)

  8. Креативні технології професійного навчання (проф. Кадемія М.Ю.)

  9. Сучасні тенденції розвитку теорії методики професійної освіти (проф. Кадемія М.Ю.)

  10. Управління науковими проектами (доц. Коношевський Л.Л.)